Persoonlijke-assistentiebudget [PAB]

Hebt u dringend een persoonlijke-assistentiebudget nodig?

Een kind of jongere van 6 tot en met 17 jaar kan een persoonlijke-assistentiebudget toegekend krijgen via een spoedprocedure wanneer er sprake is van een snel degeneratieve aandoening.  Als het gaat om de voortzetting van de jeugdhulp, kan dat toegekend worden tot en met 21 jaar. Onder een snel degeneratieve aandoening wordt het volgende verstaan:

  • een evolutieve neuromusculaire aandoening
  • een stofwisselingsziekte (metabole stoornis) met een ernstige en evolutieve weerslag op het algemeen functioneren

Bovendien moet over een periode van één jaar of minder, net voor de aanvraag, de zelfredzaamheid van het kind of de jongere sterk verminderd zijn. Concreet houdt dat een of meerdere van onderstaande veranderingen in:

  • Het kind of de jongere kan niet langer zonder hulp van derden opstaan en zich verplaatsen.
  • Het kind of de jongere kan zich niet langer zelfstandig wassen en aankleden.
  • Het kind of de jongere kan niet langer zelfstandig eten.
  • Het kind of de jongere kan niet langer zelfstandig naar het toilet gaan en zich reinigen.
  • Het kind of de jongere heeft nood aan kunstmatige beademing met continu toezicht.

Voor kinderen en jongeren wordt rekening gehouden met de verworven zelfstandigheid op de leeftijd van zes jaar.

Om de spoedprocedure op te starten, moet u onder andere een medisch attest laten invullen door de behandelend arts-specialist van de gespecialiseerde dienst als bewijs van de snel degeneratieve aandoening en de verminderde zelfredzaamheid. Dat attest moet ingediend worden bij de intersectorale toegangspoort (ITP).

U kunt ook gebruikmaken van crisisjeugdhulp(opent nieuw venster). Neem daarvoor contact op met uw contactpersoon-aanmelder of een andere hulpverlener (bijvoorbeeld uw huisarts).

Formulieren