Persoonlijke-assistentiebudget [PAB]

Assistentie thuis en op school

Met een persoonlijke-assistentiebudget werft u assistenten aan om de assistentie voor uw kind thuis of op school te organiseren en te financieren. De persoonlijke assistenten kunnen helpen bij:

  • lichamelijke taken (bijvoorbeeld wassen, aankleden, eten)
  • verplaatsingen (bijvoorbeeld naar school gaan)
  • dagactiviteiten (bijvoorbeeld uitstappen)
  • agogische of orthopedagogische begeleiding of ondersteuning van u of van uw kind (aanvaarding van en omgang met de handicap, zelfredzaamheid, assertiviteit, opbouw van een sociaal netwerk, toekomstplanning ...)

Het PAB dient niet voor:

  • activiteiten aan de woning zoals schilderen, behangen, renovatiewerken aan de woning, verhuizen en tuinaanleg
  • de aankoop van hulpmiddelen incl. inhuren van een tolk voor doven en slechthorenden voor tolkuren in de leefsituatie gesubsidieerd door het VAPH  (niet-subsidieerbare tolkuren van een tolk voor doven en slechthorenden kunnen met PAB vergoed worden)
  • medische en paramedische behandelingen, onderzoeken of therapieën die onder de bevoegdheid van het RIZIV vallen, ongeacht het feit of ze terugbetaald worden of niet

Een gedetailleerde opsomming van wat u wel en niet kunt vergoeden met uw persoonlijke-assistentiebudget vindt u terug in de Richtlijnen aan de PAB-budgethoudersopent dialoogvenster.