Persoonlijke-assistentiebudget [PAB]

Assistentie thuis en op school

Met een persoonlijke-assistentiebudget werft u assistenten aan om de assistentie voor uw kind thuis of op school te organiseren en te financieren. De persoonlijke assistenten kunnen helpen bij:

  • lichamelijke taken (bijvoorbeeld wassen, aankleden, eten)
  • verplaatsingen (bijvoorbeeld naar school gaan)
  • dagactiviteiten (bijvoorbeeld uitstappen)
  • agogische of orthopedagogische begeleiding of ondersteuning van u of van uw kind (aanvaarding van en omgang met de handicap, zelfredzaamheid, assertiviteit, opbouw van een sociaal netwerk, toekomstplanning ...)

Het PAB dient niet voor:

  • activiteiten aan de woning zoals schilderen, behangen, renovatiewerken aan de woning, verhuizen en tuinaanleg
  • de aankoop van hulpmiddelen incl. inhuren van een tolk voor doven en slechthorenden voor tolkuren in de leefsituatie gesubsidieerd door het VAPH  (niet-subsidieerbare tolkuren van een tolk voor doven en slechthorenden kunnen met PAB vergoed worden)
  • medische en paramedische behandelingen, onderzoeken of therapie├źn die onder de bevoegdheid van het RIZIV vallen, ongeacht het feit of ze terugbetaald worden of niet

Een gedetailleerde opsomming van wat u wel en niet kunt vergoeden met uw persoonlijke-assistentiebudget vindt u in de Richtlijnen aan de PAB-budgethouders.

Documenten

Direct naar

  • Rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH)

    Rechtstreeks toegankelijke hulp is beperkte, handicapspecifieke ondersteuning in de vorm van begeleiding, dagopvang of verblijf voor wie af en toe hulp nodig heeft en geen persoonlijk budget heeft.