Maatregelen naar aanleiding van het coronavirus

Wilt u contact opnemen met het VAPH, doe dat dan bij voorkeur telefonisch of via het vragenformulier. Bezorg documenten zoveel mogelijk via het e-loket mijnvaph.be. Het hoofdkantoor in Brussel en de provinciale kantoren van het VAPH zijn open voor bezoekers, maar u kunt er alleen terecht na afspraak en als u telefonisch of digitaal niet kunt geholpen worden.

Op de Belgische website www.info-coronavirus.be(opent nieuw venster) vindt u algemene informatie over het coronavirus. U vindt er ook een antwoord op veelgestelde vragen: www.info-coronavirus.be/nl/faqs(opent nieuw venster).

U kunt ook contact opnemen met de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu via het gratis nummer 0800 14 689. U kunt ook mailen naar: info-coronavirus@health.fgov.be

Alle informatie over het vaccin kunt u vinden op www.laatjevaccineren.be(opent nieuw venster).

VAPH-maatregelen

 • Aanpassing testingstrategie en isolatie in de zorg en update beheersniveaus

  Eind april 2023 informeerde het VAPH de vergunde en erkende diensten over de aanbevelingen over het dragen van mondmaskers in de zorgsector die verbonden werden met drie niveaus van de epidemiologische situatie voor alle respiratoire ziektes en drie beheersniveau’s met betrekking tot het test-, tracing- en quarantainebeleid (COVID-19).
  Onderstaande infonota geeft verduidelijking bij de wijzigingen in de teststrategie voor zorgvoorzieningen binnen de huidige epidemiologische situatie (beheersniveau 1).

 • Preventieve en hygiënische maatregelen voor VAPH-zorgaanbieders

  Preventie, hygiënische maatregelen, richtlijnen bij besmetting, instructiemateriaal

 • Ethisch kompas

  Ethisch kompas voor keuzes omtrent bezoekregeling in tijden van corona