Begeleiding, dagopvang of -ondersteuning en verblijf of woonondersteuning

De VAPH-zorgaanbieders bieden ondersteuning aan personen met een handicap. Sommige organisaties zijn gericht op minderjarigen, anderen op meerderjarigen. Sommige ondersteuningsvormen zijn rechtstreeks toegankelijk, voor andere moet u een aanvraag indienen.

Van begeleiding tot verblijf

Begeleiding minder- en meerderjarigen

Hulp bij de organisatie van uw dagelijkse activiteiten

Bent u op zoek naar begeleiding zoals hulp bij de organisatie van uw huishouden, opvoedingsondersteuning voor uw kinderen, leren zelfstandig wonen ...?

Dagopvang of dagondersteuning minder- en meerderjarigen

Aangepaste dagopvang of dagondersteuning

Bent u op zoek naar een aangepaste dagopvang of dagondersteuning?

Verblijf of woonondersteuning minder- en meerderjarigen

Opvang tijdens de nacht

Bent u op zoek naar opvang tijdens de nacht? Of hebt u intensieve ondersteuning nodig om alleen of in groep te wonen?

Ondersteuning voor geïnterneerde personen met een handicap

Binnen de sector personen met een handicap bestaat er een specifiek aanbod voor geïnterneerde personen met een handicap. Het gaat om aangepaste dagbesteding in de gevangenis, rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH), ondersteuning vanuit forensische VAPH-units en ondersteuning bij een geregistreerde vergunde zorgaanbieder voor geïnterneerden.

Rechtstreeks toegankelijke hulp
Projecten voor personen met een handicap in de gevangenis
Forensische VAPH-units
Geregistreerde vergunde zorgaanbieders voor geïnterneerden

Uw persoonlijke dossier raadplegen via Mijn VAPH

Via het e-loket mijnvaph.be kunt u of uw wettelijk vertegenwoordiger uw persoonlijke dossier raadplegen.

E-loket

Direct naar

  • Overgang van minderjarigenondersteuning naar een persoonsvolgend budget als meerderjarige

    Het persoonsvolgend budget na jeugdhulp is een budget dat, onder voorwaarden, automatisch ter beschikking gesteld kan worden aan jongvolwassenen die minderjarigenondersteuning van het VAPH of van het agentschap Opgroeien via een centrum voor ernstige gedrags- en emotionele stoornissen krijgen. Zij moeten daarvoor steeds de gewone aanvraagprocedure voor een persoonsvolgend budget doorlopen.

  • Minder, meer of snel ondersteuning nodig?

    De nood aan ondersteuning kan schommelen en dus toenemen of afnemen in de loop van de tijd of soms ook plots nodig zijn. Er is dan ook de nodige flexibiliteit nodig om daaraan tegemoet te komen.

  • Rechten en plichten

    Personen met een handicap en gezinnen met kinderen met een handicap moeten kunnen rekenen op kwaliteitsvolle ondersteuning.