Projecten voor personen met een handicap in de gevangenis

Wat?

De projecten bieden psychosociale begeleiding en een aangepaste dagbesteding aan personen met een (vermoeden van een) handicap die in de gevangenis verblijven.

Voor wie?

De projecten bieden ondersteuning aan personen met een handicap of een vermoeden van een handicap die in de gevangenis verblijven. Het kan zowel gaan om geïnterneerden als gedetineerden. De personen die gebruik willen maken van de ondersteuning die geboden wordt door de projecten binnen de gevangenis, hebben daarvoor geen goedkeuring van het VAPH nodig. Er is bijgevolg geen aanvraagprocedure bij het VAPH voorzien.

Bijdrage van de persoon met een handicap

De ondersteuning door deze projecten in de gevangenis is gratis voor de persoon met een (vermoeden van) handicap. De diensten worden rechtstreeks door het VAPH betaald voor de ondersteuning die ze bieden.

Documenten