Diensten ondersteuningsplan [DOP]

Uw vraag in kaart brengen

Bent u op zoek naar hoe een goed leven er voor u uitziet? Hebt u vanwege uw beperking vandaag nood aan ondersteuning of wilt u nadenken over de toekomst? Een dienst ondersteuningsplan (DOP) kan u in uw zoektocht ondersteunen.

U kunt terecht bij een dienst ondersteuningsplan wanneer u bijvoorbeeld in een van deze situaties verkeert:

  • U overweegt om alleen te gaan wonen met de nodige ondersteuning, maar u weet niet precies wie u kan helpen.
  • U rekent al jaren op de zorg van uw ouders en u vraagt zich af wie u kan helpen om hen meer te ondersteunen. 
  • U hebt een ongeval gehad en u zit met een heleboel vragen en bezorgdheden over uw toekomst.
  • U zoekt een zinvolle dagbesteding, u wilt andere mensen ontmoeten of er eens opuit trekken en u weet niet goed hoe eraan te beginnen.
  • Uw kind heeft het moeilijk in de kleuterklas en ook thuis loopt het niet echt vlot. Ondertussen werd er bij hem autisme vastgesteld. U bent op zoek naar mensen die u raad kunnen geven om daarmee om te gaan.

Dat zijn uiteraard maar voorbeelden. U kunt bij een dienst ondersteuningsplan een kennismakingsgesprek aanvragen. Daarna beslist u zelf of u op hen een beroep wilt doen. Een dienst ondersteuningsplan vertrekt vanuit uw vragen naar ondersteuning en zorg en ondersteunt u gedurende maximaal één jaar. Uitzonderlijk kan de ondersteuning verlengd worden tot 18 maanden. De ondersteuning is kosteloos.

Een dienst ondersteuningsplan gaat samen met u en de mensen die u belangrijk vindt en vertrouwt, aan de slag. De dienst vertrekt op een positieve manier van uw eigen ideeën, wensen en mogelijkheden. Regelmatig komt u samen om:

  • de vragen, wensen en ondersteuningsnoden die er zijn, in kaart te brengen;
  • te bespreken wat u zelf kunt doen, of en waar uw gezin u kan ondersteunen;
  • gepaste ondersteuning te zoeken binnen de buurt, eerstelijnsdiensten, gespecialiseerde diensten;
  • een ondersteuningsplan op te maken;
  • ervoor te zorgen dat uw ondersteuningsplan opgevolgd wordt.

Als resultaat krijgt u een ondersteuningsplan dat alle mogelijkheden voor u en uw omgeving op een rijtje zet.

Ondersteuningsplan persoonsvolgend budget

Als uit de gesprekken met de dienst ondersteuningsplan blijkt dat u meer intensieve en frequente handicapspecifieke ondersteuning nodig hebt, dan kunt u daarvoor een persoonsvolgend budget (PVB)opent dialoogvenster aanvragen (vanaf de leeftijd van 17 jaar). De dienst ondersteuningsplan kan dan samen met u een Ondersteuningsplan persoonsvolgend budget (OP PVB)opent dialoogvenster opstellen en indienen bij het VAPH.

U kunt beroep doen op een dienst ondersteuningsplan als u voldoet aan deze voorwaarden:

Publicaties

februari 2020

In de folder Diensten Ondersteuningsplan leest u waarmee een dienst ondersteuningsplan u kan helpen.