European Disability Card

Vanaf 2024 wordt de EDC automatisch toegekend en verlengd. Het VAPH is echter nog bezig met de operationalisering van deze automatische toekenning. We adviseren dan ook om in afwachting van die operationalisering zelf de kaart nog aan te vragen via het e-loket mijnvaph.be(opent nieuw venster). Zodra de automatische toekenning van de EDC operationeel is, zal het VAPH dit communiceren.  De informatie op deze pagina wordt vervolgens aangepast.

Wat is de European Disability Card (EDC)?

De Europese handicapkaart vergemakkelijkt de toegang van personen met een handicap tot cultuur, sport en vrijetijdsbesteding. De kaart is strikt persoonlijk en bewijst dat u een handicap hebt. Ze biedt u als persoon met een handicap specifieke toegangstarieven of andere voordelen bij culturele activiteiten, vrijetijdsbesteding en sport.

Waarvoor kunt u de kaart gebruiken?

Met de European Disability Card (EDC) kunt u bij de deelnemende partners (musea, pretparken, toeristische verblijven …) genieten van bepaalde maatregelen om uw bezoek te vergemakkelijken. Neem contact op met de organisator van de plaats die u bezoekt, of raadpleeg de website van de organisatie om te weten welke voordelen u als kaarthouder geniet. Voorbeelden van voordelen zijn: kortingen, brochures in eenvoudige taal, vlottere toegang tot attracties, assistentie, gespecialiseerde gidsen …

De European Disability Card geldt als bewijs dat u erkend bent als een persoon met een handicap. Met die kaart kunt u ook terecht in de andere deelnemende landen (Cyprus, Estland, Finland, Italië , Malta, Slovenië en Roemenië).

Wanneer hebt u recht op deze kaart?

1. U kunt de kaart aanvragen bij het VAPH als u erkend bent als persoon met een handicap door het VAPH.

Wanneer bent u erkend als persoon met een handicap door het VAPH?

Minderjarigen

 • die beschikken over een goedgekeurd en geldig indicatiestellingsverslag van de intersectorale toegangspoort (ITP), met een goedkeuring voor een of meerdere typemodules voor personen met een handicap (hulpmiddelen, zorg of PAB);
 • met een handicap die vóór Integrale Jeugdhulp van start ging (1 maart 2014) reeds een goedkeuring voor zorg, PAB of hulpmiddelen kregen bij het VAPH.

Meerderjarigen

 • U kreeg een toewijzing of een terbeschikkingstelling van een persoonsvolgend budget.
 • U hebt een hulpmiddelendossier bij het VAPH: u kreeg een tegemoetkoming voor hulpmiddelen en aanpassingen aan uw woning of uw wagen.
 • U kreeg in het verleden een goedkeuring voor hulp bij opleiding en tewerkstelling. Omdat de hulp bij opleiding en tewerkstelling ondertussen is overgeheveld naar de VDAB, betekent dat wel dat u uw aanvraag bij het VAPH voor tewerkstellingsbevorderende maatregelen vóór 1 oktober 2008 indiende.
 • U kreeg in het verleden een goedkeuring van het VAPH voor een of meerdere zorgvormen (thuisbegeleiding, begeleid wonen, dagcentrum, tehuis niet-werkenden ...) maar u hebt daar nooit gebruik van gemaakt en u hebt zich ook nooit geregistreerd op de Centrale Registratie van Zorgvragen. Dat betekent dat u wel erkend bent als persoon met een handicap, maar dat er in het kader van de transitie persoonsvolgende financiering, u geen persoonsvolgend budget werd toegewezen.

Als u gebruik maakt van rechtstreeks toegankelijke hulp van het VAPH, dan kunt u enkel de kaart aanvragen in bovenstaande gevallen.

2. Uw kind komt in aanmerking voor een zorgtoeslag voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte

U kunt de kaart ook aanvragen bij het VAPH als uw kind in aanmerking komt voor een zorgtoeslag voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte binnen het Groeipakket.

Wanneer komt uw kind in aanmerking voor een zorgtoeslag voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte?

 • De ondersteuningsbehoefte van uw kind werd onderzocht door een evaluerend arts van Opgroeien.
 • De medische beslissing levert een score op van minstens 4 punten in pijler 1 of 6 punten in totaal.

Hebt u nog vragen? U kunt met uw vragen terecht bij de Vlaamse infolijn, via het gratis nummer 1700.

3. U kunt nagaan of u via de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid(opent nieuw venster) recht hebt op de European Disability Card. 

Meer informatie over hoe u de kaart kunt aanvragen bij de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid vindt u via de vernieuwde website www.eudisabilitycard.be(opent nieuw venster).

Volgende overheidsinstanties van de andere deelstaten van België reiken de kaart eveneens uit:

 • Agence pour une Vie de Qualité (AViQ)
 • Personne Handicapée Autonomie Recherchée (PHARE)
 • Dienststelle für Selbstbestimmtes Leben (DSL)

U moet dan uiteraard wel verblijven in de deelstaat waar u de aanvraag doet. De aanvraagprocedure verschilt per overheidsinstantie. Informeer u via www.eudisabilitycard.be(opent nieuw venster).

Hoe kunt u de kaart aanvragen bij het VAPH?

Als u door het VAPH erkend bent of als uw kind in aanmerking komt voor een zorgtoeslag voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte binnen het Groeipakket, kunt u de kaart aanvragen bij het VAPH via het digitale loket mijnvaph.be

Hou er rekening mee dat u de kaart pas 30 dagen na de beslissing van het Agentschap Opgroeien kunt aanvragen.

De totale verwerkingstijd, vanaf het moment waarop u de aanvraag bij het VAPH doet tot u de kaart effectief krijgt, neemt een 30-tal dagen in beslag. De aanvraag wordt, na het VAPH, ook nog verder gecheckt door de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid en vervolgens verwerkt door het bedrijf dat de kaarten maakt.

Handleiding inloggen in mijnvaph.be

Handleiding EDC-kaart aanvragen via mijnvaph.be

Waar kunt u terecht als u vragen hebt over deze kaart?

Meer informatie vindt u op de website www.eudisabilitycard.be(opent nieuw venster). U vindt er ook een lijst van de partners waar u met uw kaart terecht kunt en een rubriek ‘veelgestelde vragen’(opent nieuw venster).

Op deze website kunt u gebruik maken van het contactformulier om al uw algemene vragen over de kaart te stellen: 
https://handicap.belgium.be/nl/european-disability-card(opent nieuw venster). Als u vragen hebt of meer informatie over de kaart wilt, kunt u ook mailen naar EUdisabilitycard@minsoc.fed.be.

Contact

Toegankelijke info in Vlaamse Gebarentaal

U vindt alle informatie over de European Disability Card in Vlaamse gebarentaal via deze YouTube video(opent nieuw venster).