Sessies startpakket

Onder ‘Sessies Startpakket’ vindt u een overzicht terug van de sessies in het kader van het startpakket die u al gekregen hebt. Net zoals bij gratis bijstand is het de verantwoordelijkheid van de bijstandsorganisatieopent dialoogvenster om de sessies correct te registreren.

Direct naar
 vader lacht naar zoon in de rolstoel

Persoonlijke-assistentiebudget

Een persoonlijke-assistentiebudget (PAB) is een budget om de assistentie voor uw kind thuis of op school te organiseren en te financieren.

Persoonsvolgend budget

Het persoonsvolgend budget (PVB) is een budget op maat waarmee u zorg en ondersteuning kunt inkopen.