Overzicht

Percentagebalk PAB-budgetlijn

Schermafdruk PAB-budgetlijn in mijnvaph.be

In de percentagebalk vindt u een overzicht van wat u al besteed hebt van uw persoonlijk budget, welke bedragen in verwerking zijn en wat u nog kunt besteden.

Als er een combinatie loopt met ondersteuning door een multifunctioneel centrum (MFC)opent dialoogvenster - enkel voor personen met een PAB - dan ziet u dat ook in het overzicht. 

Als u recht hebt op VIA 4-middelenopent dialoogvenster en/of COVID-19-budgetverhoging, dan ziet u dat ook in het overzicht. Het totale bedrag (links te zien) bevat reeds uw recht op VIA4-middelen en de COVID-19-verhoging. 

Naarmate u kosten registreert die recht geven op VIA 4, zal het totale bedrag van uw budgetlijn verhogen.

Het resterende bedrag dat zichtbaar is op uw budgetlijn, is het maximumbedrag dat u nog aan kosten kunt registreren inclusief VIA 4-middelen.

U kunt maximum 7 % aan VIA 4-middelen ontvangen en gebruiken voor kosten binnen uw jaarbudget. Kosten boven het jaarbudget en de VIA 4-middelen moet u met eigen middelen bijpassen op uw PAB of PVB-rekening.

Het totaalbedrag van het budget is inclusief de COVID-19-verhoging. U kunt het bedrag van de COVID-19-verhoging alleen gebruiken voor extra ondersteuning in de thuissituatie gedurende de COVID-19-periode. De extra ondersteuning kan enkel vergoed worden als u een cashovereenkomst sluit voor het verlenen van zorg en ondersteuning in een-op-eenrelatie. De COVID-19-verhoging kan niet opgevraagd worden als het vrij besteedbaar deel.

Als u geen COVID-19-overeenkomst geregistreerd hebt, zult u de COVID-19-verhoging niet zien op uw budgetlijn.

Percentagebalk PVB-budgetlijn

schermafdruk pvb-budgetlijn in mijnvaph.be

In de percentagebalk vindt u een overzicht van wat u al besteed hebt van uw persoonlijk budget, welke bedragen in verwerking zijn en wat u nog kunt besteden.

In het keuzemenu kunt u de weergave van het budget kiezen:

 • bedrag in euro (exclusief beheerskosten)
 • bedrage in euro (inclusief beheerskosten)
 • bedrag in punten


Het totaalbedrag van het budget is inclusief de COVID-19-verhoging. U kunt het bedrag van de COVID-19-verhoging alleen gebruiken voor extra ondersteuning in de thuissituatie gedurende de COVID-19-periode. De extra ondersteuning kan enkel vergoed worden als u een cashovereenkomst sluit voor het verlenen van zorg en ondersteuning in een-op-eenrelatie. De COVID-19-verhoging kan niet opgevraagd worden als het vrij besteedbaar deel.

Als u geen COVID-19-overeenkomst geregistreerd hebt, zult u de COVID-19-verhoging niet zien op uw budgetlijn.

Terugvorderbaar voorschot

Onder ’Uw terugvorderbaar voorschot’ ziet u wanneer het voorschot werd uitbetaald en hoeveel er werd uitbetaald.

 • Het terugvorderbaar voorschot is afgerond ¼ van uw jaarbudget. Het dient om de facturen van de overeenkomsten die u sloot, te betalen zonder dat u die zelf moet voorschieten.
 • Het voorschot is geen deel van uw budget. Bij de stopzetting van uw budget, moet het volledig terugbetaald worden aan het VAPH.

  schermafdruk terugvorderbaar voorschot in mijnvaph.be

 • Als u nog niet startte met uw budget, dan kunt kan u dat hier doen en zo uw terugvorderbaar voorschot aanvragen. Voordat u het formulier starten met cash kunt invullen, moet u eerst een overeenkomst registreren. Nadat de overeenkomst werd goedgekeurd, kunt u het formulier ‘Starten met cash’ invullen.

 • Opgelet! Als u uw terugvorderbaar voorschot wilt verhogen of verlagen (wegens aanpassing besteding in voucher – cash), dan kunt u dat online doen.

  • U vult het formulier Melding van wijzigingen in verband met het persoonsvolgend budget in.

  • Via terugvorderbaar voorschot/beheer aanpassing vragen:
   schermafdruk terugvorderbaar voorschot aanpassen in mijnvaph.be

  • Daar vult u uw nieuwe ‘inschatting cash op jaarbasis’ in.

Starten met cash

Voordat u het formulier starten met cash kunt invullen, moet u eerst een cashovereenkomst registreren. Nadat de cashovereenkomst werd goedgekeurd, kunt u het formulier starten met cash invullen.

schermafdruk starten met cash in mijnvaph.be

 • In het formulier Starten met cash moet u een aantal gegevens invullen. De velden die u verplicht moet invullen, zijn aangeduid met een sterretje. Op het formulier staat welke gegevens u in welke velden moet invullen.
 • Als u het formulier invult als wettelijk vertegenwoordiger, dan selecteert u ‘nee’ en vult u uw gegevens bij de gegevens van de budgethouder in.
 • Als u het formulier invult als budgethouder, dan selecteert u ‘ja’ en vult u de velden in vanaf het deel ‘Gegevens van de budgetrekening’. Daarvoor scrolt u naar beneden.
 • U moet een bewijs van uw rekeningnummer toevoegen. Klik daarvoor op de knop bijlage toevoegen.
 • Als u alle nodige velden hebt ingevuld, klikt u op ‘Verzenden’.

Uw gegevens als werkgever

Onder ‘uw gegevens als werkgever’ ziet u uw ondernemingsnummer als werkgever. Dat hebt u enkel als u rechtstreeks een individuele begeleider/student of gezinslid/familielid tot de 2e graad tewerkstelt.

schermafdruk uw gegevens als werkgever in mijnvaph.be

Direct naar
 vader lacht naar zoon in de rolstoel

Persoonlijke-assistentiebudget

Een persoonlijke-assistentiebudget (PAB) is een budget om de assistentie voor uw kind thuis of op school te organiseren en te financieren.

Persoonsvolgend budget

Het persoonsvolgend budget (PVB) is een budget op maat waarmee u zorg en ondersteuning kunt inkopen.