Cashovereenkomsten registreren in het e-loket Mijn VAPH

Duurtijd:
3 minuten 54 seconden

In deze video leggen we uit hoe u cashovereenkomsten registreert in het e-loket Mijn VAPH.

Als u een persoonsvolgend budget of een persoonlijke-assistentiebudget hebt, dan moet u de cashovereenkomsten die u sluit, registreren bij het VAPH. 

Dat kunt u in Mijn VAPH op twee manieren doen:

rechtstreeks via de startpagina - dat is de pagina die u ziet zodra u ingelogd bent - óf via het menu in de blauwe balk bovenaan.

In deze video leggen we de werkwijze via het menu in de blauwe balk uit.

Klik in de blauwe balk naast menu op uw naam.

Beweeg naar ‘Persoonlijk budget’, dan naar ‘Overeenkomsten’ en klik op ‘Overeenkomsten’.

Op de pagina ‘Overeenkomsten’ vindt u een overzicht van de overeenkomsten die geregistreerd zijn in uw dossier, en kunt u nieuwe cashovereenkomsten toevoegen.

Klik bovenaan op de groene knop ‘Cashovereenkomst toevoegen’ om een overeenkomst toe te voegen.

Er opent zich een pop-upvenster waarin u verschillende velden moet invullen.

Eerst moet u een type overeenkomst selecteren. 

Als voorbeeld registreren we een overeenkomst met een door het VAPH vergunde zorgaanbieder.

Klik op de blauwe  knop ‘Selecteer’ naast ‘met een door het VAPH vergunde zorgaanbieder’.

Bij iedere overeenkomst moet u een aantal gegevens invullen. De velden die u verplicht moet invullen, zijn aangeduid met een sterretje. De velden zijn verschillend naargelang het type overeenkomst.

In ons voorbeeld moet u een startdatum invullen. Klik op het kalendericoontje en selecteer de startdatum.

Klik daarna op Volgende.

Vul bij ondersteuning de ondersteuning in die u krijgt:

het aantal nachten woonondersteuning per week

het aantal dagen dagondersteuning per week

het aantal uren individuele praktische hulp per week

het aantal uren individuele psychosociale begeleiding per week

en het aantal uren globale individuele ondersteuning per week.

Duid aan of u gebruik maakt van oproepbare permanentie.

Vul de kostprijs van uw ondersteuning op jaarbasis in.

Geef een omschrijving van uw ondersteuning en klik op Volgende.

Selecteer de naam van uw zorgaanbieder en klik opnieuw op Volgende.

U kunt eventueel een bijlage toevoegen.

Als u alle nodige velden hebt ingevuld, klikt u op ‘Registreren’.

Uw overeenkomst is nu geregistreerd.

De status van uw overeenkomst is ‘in aanvraag’. Het VAPH behandelt uw overeenkomst binnen de 30 kalenderdagen. De status wordt dan aangepast naar ‘goedgekeurd’ of ‘geweigerd’.

Zodra uw overeenkomst goedgekeurd is, kunt u kosten toevoegen.