Persoonsvolgend budget

Via het menu Ondersteuning → Persoonsvolgend budget kunt u de status van uw aanvragen zien, een nieuwe aanvraag doen, een aanvraag verder afwerken ...

schermafdruk ondersteuning PVB

Onder Mijn aanvraagformulieren kunt u:

 • zien welke ondersteuningsplannen PVB u hebt ingediend en wat de status is van uw aanvraag:
  • Type: soort ondersteuningsplan
  • Datum ondertekening: de datum waarop u uw aanvraag indiende
  • Status: 
   • in opmaak
   • verzonden
   • goedgekeurd
 • een aanvraag verder aanvullen of wijzigen
  Dat doet u via de knop Wijzigen.
 • een aanvraag verwijderen, downloaden of kopiëren
  Dat doet u via de knop met de drie puntjes.
 • een nieuwe aanvraag starten:
  • Klik op de groene knop Nieuwe aanvraag. Er opent zich een pop-upvenster.
 • Klik op de knop Aanvraag starten naast de aanvraag die u wilt starten.
 • Vul in de volgende schermen de nodige gegevens in en klik op verzenden.

Onder Mijn aanvragen voor PVB ziet u welke vragen u al hebt gesteld:

 • PVB-procedure: procedure via dewelke uw aanvraag werd ingediend
 • Aanvraagdatum: de datum waarop uw aanvraag werd ingediend
 • Status: de evolutie van uw vraag in het goedkeuringsproces:
  • in behandeling: het VAPH onderzoekt uw vraag
  • voornemen beslissing: voorlopige beslissing
  • goedgekeurd: uw budget wordt toegewezen
   Dat betekent niet dat u het budget onmiddellijk krijgt. Elke aanvraag voor een persoonsvolgend budget wordt beoordeeld op basis van enkele criteria. Op basis van die criteria wordt iedere aanvraag in een van de drie prioriteitengroepen geplaatst. De prioriteitengroep waarin uw vraag zich bevindt, is bepalend voor de wachttijd tot de terbeschikkingstelling van uw persoonsvolgend budget.
  • beslissing terbeschikkingstelling: u krijgt uw budget, u kunt nu overeenkomsten registreren en kosten indienen. Dat doet u via het menu Persoonlijk budget.
  • weigering : uw aanvraag werd geweigerd
 • Detail PVB: via de knop Detail vindt u meer informatie over uw aanvraag (B- en P-waarde, gevraagde ondersteuning, beslissingsbrief …)
   
schermafdruk ondersteuning pvb detail

Als er bij de status van uw aanvraag ‘Voornemen’ staat, dan kunt u een heroverweging vragen:

 • Klik op de knop Details rechts naast de vraag.
 • Klik links onderaan het scherm op de knop ‘Aanvraag heroverweging’.
   
aanvraag heroverweging
 • Vul in het vak Motivatie in waarom u een vraag tot heroverweging wilt indienen. 
 • Vul in het gedeelte Ondertekening de nodige velden in. De verzenddatum is de datum waarop u op de knop ‘Verzenden’ klikt.
 • Klik op Verzenden.
 • U krijgt de melding ‘De heroverweging is geregistreerd’ te zien bovenaan de pagina.
   
schermafdruk heroverwegingsaanvraag geregistreerd
 • Uw aanvraag voor heroverweging is geregistreerd in uw dossier en wordt verder behandeld door de heroverwegingscommissie die u op de hoogte brengt van de volgende stappen. In mijnvaph.be ziet u dat de status van de vraag veranderd is in ‘In heroverweging’.

Direct naar

 • Persoonsvolgend budget

  Het persoonsvolgend budget (PVB) is een budget op maat waarmee u zorg en ondersteuning kunt inkopen.