Centrale registratie zorgvragen (CRZ)

Sinds 2 september 2021 is de look van het e-loket licht veranderd en vindt u informatie op andere plaatsen dan vroeger. Inhoudelijk is er niets veranderd. De handleiding wordt binnenkort aangepast.

Via het menu Ondersteuning → Centrale registratie zorgvragen (CRZ) ziet u de zorgvragen die in het verleden (vóór de invoering van het persoonsvolgend budget) geregistreerd waren om zorg te krijgen. Die zorgvragen werden geregistreerd in de centrale registratie zorgvragen (CRZ).

Schermafdruk ondersteuning crz in mijnvaph.be