Kortverblijf

Sinds 2 september 2021 is de look van het e-loket licht veranderd en vindt u informatie op andere plaatsen dan vroeger. Inhoudelijk is er niets veranderd. De handleiding wordt binnenkort aangepast.

Via het menu Ondersteuning → Kortverblijf ziet u hoeveel nachten u al spendeerde aan kortverblijf en hoeveel nachten u in totaal kunt spenderen. Via de knop Filters kunt u filteren op het jaartal.

Schermafdruk ondersteuning kortverblijf in mijnvaph.be

Direct naar

Kortverblijf in combinatie met het PVB

Personen met een handicap met een persoonsvolgend budget kunnen onder bepaalde voorwaarden een beroep doen op kortverblijf. Kortverblijf houdt in dat u jaarlijks maximum 60 nachten (en dagen) kortopvang kunt gebruiken bovenop uw persoonsvolgend budget.