Gaat u niet akkoord met de beslissing van het VAPH?

Als u niet akkoord gaat met de goedkeuring of weigering van het VAPH, dan kunt u beroep aantekenen bij de arbeidsrechtbank van het gerechtelijk arrondissement van uw woonplaats. U hebt daarvoor drie maanden de tijd na de kennisgeving van de definitieve VAPH-beslissing.

Als u niet reageert op het voornemen van beslissing van het VAPH, dan gaat het VAPH ervan uit dat u akkoord gaat met de beslissing. U ontvangt dan een definitieve beslissing.

Als u niet akkoord gaat met (een deel van) het voornemen van de beslissing van het VAPH, dan kunt u een 'verzoekschrift tot heroverweging' indienen, uiterlijk 30 dagen na kennisname van het voornemen. Dat betekent dat u aan het VAPH vraagt om uw aanvraag opnieuw te onderzoeken. Een aparte commissie, de heroverwegingscommissie (HOC)opent dialoogvenster, zal dan uw aanvraag opnieuw onderzoeken en een advies overmaken aan het VAPH. Het VAPH deelt u dan de definitieve beslissing mee.

Als u niet akkoord gaat met de definitieve beslissing, dan kunt u nog altijd beroep aantekenen bij de arbeidsrechtbank van het gerechtelijk arrondissement van uw woonplaats. U hebt daarvoor drie maanden de tijd nadat u de brief met de definitieve beslissing van het VAPH ontving.

U vindt de beroepsprocedure die u kunt volgen, in de beslissingsbrief van het VAPH.