Aanvraag van een tegemoetkoming voor een onderhoud, herstelling of overplaatsing van een hulpmiddel of aanpassing, of een upgrade van goedgekeurde software

april 2024
Documenttype:
Formulier

Met dit formulier vraagt u een tegemoetkoming aan voor:

  • een onderhoud of herstelling waarvoor in de refertelijst een vergoeding is bepaald bij een hulpmiddel of een aanpassing
  • een herstelling van een hulpmiddel of aanpassing waarvoor in de refertelijst geen vergoeding bepaald is of waarvoor het toegekende bedrag van de refertelijst onvoldoende is om uw huidige herstelkosten te vergoeden
  • een overplaatsing van een vast hulpmiddel of een vaste aanpassing, bijvoorbeeld naar een nieuwe auto of woning
  • een upgrade van een softwarepakket waarvoor u van het VAPH al een goedkeuring hebt gekregen. 

    Aandachtspunt in verband met SMA; Software Maintenance Agreement, een onderhoudscontract voor software
    Bij de aankoop van een upgrade van een al eerder goedgekeurde software komt het VAPH enkel tussen voor de noodzakelijke upgrade die nodig is om een werkende oplossing te behouden. Dat betekent concreet dat een SMA niet in aanmerking komt voor een terugbetaling.