Toewijzing van een persoonsvolgend budget

Een erkenning als persoon met een handicap is een noodzakelijke, maar onvoldoende voorwaarde voor een toewijzing van een persoonsvolgend budget. Naast de erkenning als persoon met een handicap, beoordeelt het VAPH ook of er sprake is van stoornissen zoals vermeld in DSM-5.

Meerderjarige personen met een handicap met uitsluitend een of meer psychische stoornissen als vermeld in het handboek voor de classificatie van psychische stoornissen DSM-5 kunnen geen aanspraak maken op een persoonsvolgend budget op basis van het gewijzigde besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015. Op die regel wordt een uitzondering voorzien voor een aantal stoornissen. Dat wordt verduidelijkt in de onderstaande tabel.

DSM-CLASSIFICATIEWEL DOELGROEP PVBGEEN DOELGROEP PVB
Neurobiologische ontwikkelingsstoornissen
 • Verstandelijke beperking
 • Communicatiestoornissen
 • Autismespectrumstoornissen
 • Andere neurobiologische ontwikkelingsstoornissen
 • ADHD
 • Specifieke leerstoornis
 • Motorische stoornissen
 • Ticstoornissen
Neurocognitieve stoornissen
 • Uitgebreide en beperkte neurocognitieve stoornis door:
  • traumatisch hersenletsel
  • ziekte van Parkinson
  • ziekte van Huntington
  • een andere somatische stoornis
 • Delirium
 • Ongespecificeerde neurocognitieve stoornis
 • Uitgebreide of beperkte neurocognitieve stoornis door:
  • ziekte van Alzheimer
  • frontotemporale neurocognitieve stoornis
  • neurocognitieve stoornis met lewylichaampjes
  • vasculaire neurocognitieve stoornis
  • middel/medicatie
  • hiv-infectie
  • multipele oorzaken

Alle andere stoornissen die opgenomen zijn in de DSM-5, komen niet in aanmerking voor een PVB. Voorbeelden van dergelijke psychische stoornissen zijn schizofrenie, depressieve stoornis, bipolaire stoornis, persoonlijkheidsstoornissen, het syndroom van Gilles de la Tourette, verslavingsproblematieken, dwangstoornissen …