Nieuws

 • Controle van uw persoonlijk budget

  Hebt u een persoonsvolgend budget (PVB) of persoonlijke-assistentiebudget (PAB)? Dan kan het VAPH of Zorginspectie controleren of u dat correct besteedt. Die controles zijn in de eerste plaats bedoeld om u te helpen.

 • Extra bestedingsmogelijkheden persoonlijke-assistentiebudget

  Vanaf 9 juli 2023 hebben houders van een persoonlijke-assistentiebudget (PAB) meer mogelijkheden om hun budget te besteden.

 • Een persoonlijke-assistentiebudget combineren in de zomer

  Combineert u een persoonlijke-assistentiebudget met ondersteuning door een multifunctioneel centrum, en maakt u daar in de zomermaanden minder gebruik van? Geef dat door aan het VAPH. Dan wordt uw budget aangepast.

 • Mogelijkheden op vakantie met een persoonlijk budget

  Als houder van een persoonlijk budget hebt u verschillende mogelijkheden om in de vakantie uw zorg en ondersteuning te organiseren. Dit artikel behandelt drie mogelijkheden: een persoonlijk assistent, een vrijwilliger, of een jobstudent.

 • Aanpassing richtlijnen PAB en bestedingsregels PVB

  Er werden enkele belangrijke wijzigingen doorgevoerd aan de richtlijnen voor de besteding van het persoonlijke-assistentiebudget (PAB) en de bestedingsregels voor het persoonsvolgend budget (PVB).

 • Een persoonlijke-assistentiebudget combineren met andere zorg en ondersteuning

  Een persoonlijke-assistentiebudget kan gecombineerd worden met bepaalde andere vormen van zorg en ondersteuning. Welke combinaties zijn mogelijk, hoe gaat dat concreet in zijn werk, wat moet u wanneer melden aan het VAPH …? 

 • Infosessies persoonlijke-assistentiebudget

  In maart en april organiseert het VAPH infosessies over het persoonlijke-assistentiebudget (PAB). Hebt u recent een persoonlijke-assistentiebudget gekregen, of wilt u graag uw kennis opfrissen? Dan zijn deze infosessies interessant voor u.

 • Herinnering: deadline indienen kosten PAB en PVB voor 2022

  Bent u houder van een persoonsvolgend budget of persoonlijke-assistentiebudget? Zorg er dan voor dat u alle kosten die u maakte in 2022 indient vóór 1 april 2023. Slechts zeer uitzonderlijk kan het VAPH laattijdig ingediende kosten nog terugbetalen.

 • Eindejaarspremie 2021 en 2022 voor assistenten en begeleiders

  Bent u houder van een persoonlijk budget en stelt u een persoonlijk assistent of individueel begeleider tewerk via een arbeidsovereenkomst? Dan bent u verplicht die een eindejaarspremie te betalen. We informeren u over de premies van 2021 en 2022.

 • Zorgwijs helpt u de ondersteuning vinden die u nodig hebt

  Bent u op zoek naar zorg op maat, bij u in de buurt? Zorgwijs.be bundelt verschillende types zorgaanbieders op één platform, en biedt budgethouders de mogelijkheid een vacature te plaatsen voor een persoonlijke assistent.

 • Infosessies persoonlijke-assistentiebudget

  In maart en april organiseert het VAPH infosessies over het persoonlijke-assistentiebudget (PAB). Hebt u recent een persoonlijke-assistentiebudget gekregen, of wilt u graag uw kennis opfrissen? Dan zijn deze infosessies interessant voor u.

 • Minimumloon PAB en PVB in 2023

  Als houder van een persoonlijke-assistentiebudget (PAB) of een persoonsvolgend budget (PVB) bent u verplicht om minimaal het minimumloon uit te betalen aan uw persoonlijke assistenten of individuele begeleiders die via een arbeidsovereenkomst tewerkgesteld zijn. Het bedrag van...

 • Vrij besteedbaar deel PAB

  Het vrij besteedbaar deel van een persoonlijke-assistentiebudget (PAB) bedraagt altijd 5 % van het budget. De berekening wordt vanaf 2023 gemaakt op basis van het totale persoonlijke-assistentiebudget, en niet langer op basis van het persoonlijke-assistentiebudget na aanpassingen...

 • Sluit uw persoonlijk budget van 2022 correct af

  Het einde van het jaar komt stilaan in zicht. Bent u budgethouder? Dan is het goed om even stil te staan bij een aantal belangrijke zaken, zodat u uw budget van 2022 correct kunt afsluiten. 

 • Budgetlijnen 2023 zichtbaar in Mijn VAPH

  Houders van een persoonlijke-assistentiebudget (PAB) of persoonsvolgend budget (PVB) kunnen vanaf deze week hun budgetlijn voor het jaar 2023 raadplegen in het e-loket Mijn VAPH.

 • Extra indexering persoonlijke budgetten 2022

  In 2022 vonden uitzonderlijk veel overschrijdingen van de spilindex plaats. Het VAPH voorziet daarom een extra indexering van de persoonsvolgende budgetten (PVB’s) en persoonlijke-assistentiebudgetten (PAB’s).