25 maart 2024

Onderzoek naar gratis bijstand: doet u mee?

Om u te helpen met de opstart en de besteding van uw budget, kunt u een beroep doen op gratis bijstand. Dat betekent dat u gedurende het opstartjaar gratis lid kunt worden van een bijstandsorganisatie en dat u gebruik kunt maken van een aantal gratis sessies met een coach, die u helpt bij het opstarten van uw budget.

Gratis bijstand voor nieuwe budgethouders bestaat nu bijna 3 jaar. Om het beleid nog te verbeteren, willen beleidsmakers informatie verzamelen over:

  • Wat is de impact van gratis bijstand op de organisatie van zorg en ondersteuning?
  • Waarom kiezen mensen ervoor om wel of geen gebruik te maken van gratis bijstand?

Om die vragen te beantwoorden voeren onderzoekers van de Universiteit Antwerpen, in opdracht van het VAPH, een onderzoek uit.

De resultaten zullen gebruikt worden om adviezen te formuleren aan de Vlaamse minister van Welzijn om het beleid voor personen met een handicap in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te verbeteren.

jonge vrouw aan bureau legt iets uit aan de vrouw rechtover haar
Foto: Shutterstock

Uw stem is nodig!

Meer weten over bijstand bij de opstart en het beheer van uw budget? Surf dan naar www.vaph.be/organisaties/bijstandsorganisaties/bijstand.

De onderzoekers zoeken momenteel PVB- en PAB budgethouders die de online vragenlijst willen beantwoorden. Ze zijn op zoek naar mensen die gebruik maakten van gratis bijstand én mensen die geen gebruik maakten van gratis bijstand.

Hoe meer mensen de online vragenlijst beantwoorden, hoe meer informatie er is om advies te geven aan de Vlaamse Regering om het beleid voor personen met een handicap in Vlaanderen te verbeteren. Daarom is het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen deelnemen.

Wie in aanmerking komt om deel te nemen aan de online vragenlijst, krijgt binnenkort een brief van de Universiteit Antwerpen.

Lees alle nieuwsberichten