Bijstandsorganisaties

Bijstand bij de opstart en het beheer van uw budget

Voor hulp bij de opstart en het beheer van uw persoonlijke-assistentiebudget (PAB) of van uw persoonsvolgend budget (PVB) kunt u terecht bij een bijstandsorganisatie.

Gratis bijstand

Nieuwe budgethouders PAB en PVB met een toekenning of terbeschikkingstelling kunnen een beroep doen op gratis lidmaatschap en gratis bijstand gedurende het eerste jaar bij een bijstandsorganisatie naar keuze.

Gratis bijstand heeft als doel om het PVB of het PAB tijdig, correct en gericht op te starten conform de geldende richtlijnen of bestedingsregels.

Onder nieuwe budgethouders wordt verstaan budgethouders die voor het eerst een PAB toegekend krijgen of voor het eerst een PVB ter beschikking gesteld krijgen zonder dat ze vooraf een PAB of een PVB hadden. Om een beroep te kunnen doen op de gratis bijstand moet een budgethouder zich binnen het jaar na de toekenning van het PAB of de terbeschikkingstelling van het PVB aansluiten bij een bijstandsorganisatie. 

Bijstand bij een persoonsvolgend budget voor meerderjarigen

Een bijstandsorganisatie helpt u bij de opstart en het beheer van uw persoonsvolgend budget en de organisatie van uw ondersteuning.

Een bijstandsorganisatie kan u helpen met:

 • Hoe kiest u de juiste ondersteuning?
 • Hoe sluit u contracten af?
 • Hoe onderhandelt u met zorgaanbieders?
 • Hoe kunt u uw budget gebruiken zonder alle administratie zelf op te volgen?
 • Hoe neemt u de rol van ‘werkgever’ op?
 • Hoe overlegt u met uw zorgaanbieder?
 • Hoe geeft u verantwoording aan het VAPH?

Om uw budget op te starten, kunt u een startpakket van maximaal vier sessies aanvragen bij een bijstandsorganisatie. Tijdens die sessies krijgt u hulp om uw budget op te starten en wordt samen met u gekeken welke ondersteuning mogelijk is binnen uw persoonsvolgend budget. Een bijstandsorganisatie legt al uw opties concreet uit. Dat helpt u om goede keuzes te maken en dus zelf de organisatie van uw ondersteuning in handen te nemen. Voor het startpakket sluit u een overeenkomst af met een bijstandsorganisatie.

Let op

Het startpakket geldt niet als voldoende opstart om uw budget binnen de 4 maanden te activeren. Daarvoor moet u andere overeenkomsten registreren.

U kunt als lid van een bijstandsorganisatie beroep doen op laagdrempelige begeleiding of op intensieve bijstand op maat.

Laagdrempelige begeleiding kan bestaan uit:

 • individueel advies via e-mail of telefoon
 • opleidingen die u versterken in uw rol als budgethouder en werkgever
 • ...

Intensieve bijstand op maat kan bestaan uit:

 • samen met u of in opdracht van u de volledige administratie en boekhouding opnemen
 • contracten regelen met zorgaanbieders
 • inspecties voorbereiden
 • nieuwe begeleiders zoeken
 • ondersteuning organiseren
 • ...

Voor intensieve bijstand moet u bijkomend een overeenkomst afsluiten met de bijstandsorganisatie. Die overeenkomst verplicht u tot niets, het maakt het gewoon mogelijk om de intensieve bijstand volledig te betalen met uw persoonsvolgend budget.

De kostprijs van het lidgeld en de dienstverlening vindt u op de websites van de bijstandsorganisaties.

Bijstand bij een persoonlijke-assistentiebudget voor minderjarigen

Persoonlijke assistenten zijn feitelijk in dienst van de persoon met een handicap. Er is dus sprake van een relatie van werkgever tot werknemer. Dat betekent dat de werkgever heel wat formaliteiten moet vervullen.

De bijstandsorganisaties kunnen:

 • deskundig advies verlenen over de verplichtingen en activiteiten als werkgever (aanwerving van assistenten, richtlijnen van het VAPH, overeenkomsten, reglementering interimarbeid enzoverder);
 • helpen bij de opmaak van het assistentieplan (welke hulp bij welke activiteiten en de planning daarvan). Ze zien ook toe op de uitvoering van het plan en sturen bij als dat nodig is.

Het is niet verplicht om de hulp van een bijstandsorganisatie in te roepen. U hebt het recht om uw persoonlijke-assistentiebudget volledig zelfstandig te beheren.