25 april 2024

Onderzoek naar gratis bijstand: doet u mee?

Om budgethouders te helpen met de opstart en de besteding van hun persoonsvolgend budget (PVB) of persoonlijke-assistentiebudget (PAB), kunnen ze gedurende het eerste jaar dat ze een budget krijgen een beroep doen op gratis bijstand. Dat betekent dat ze gedurende dat jaar gratis lid kunnen worden van een bijstandsorganisatie en dat ze gebruik kunnen maken van een aantal gratis sessies met een coach, die helpt bij het opstarten van het budget. 

Gratis bijstand voor nieuwe budgethouders bestaat nu bijna 3 jaar. Om het beleid nog te verbeteren, willen beleidsmakers informatie verzamelen over:

  • Wat is de impact van gratis bijstand op de organisatie van zorg en ondersteuning?
  • Waarom kiezen mensen ervoor om wel of geen gebruik te maken van gratis bijstand?
jonge vrouw aan bureau legt iets uit aan de vrouw rechtover haar
Foto: Shutterstock

Om deze vragen te beantwoorden voeren onderzoekers van de Universiteit Antwerpen, in opdracht van het VAPH, een onderzoek uit. 
De resultaten zullen gebruikt worden om adviezen te formuleren aan de Vlaamse minister van Welzijn om het beleid voor personen met een handicap te verbeteren.

Uw stem is nodig!

De onderzoekers zoeken momenteel PVB- en PAB-budgethouders die willen deelnemen aan de online vragenlijst. Ze zijn zowel op zoek naar mensen die gebruik maakten van gratis bijstand als naar mensen die geen gebruik maakten van gratis bijstand. 

Ondertussen namen al een 270-tal mensen deel aan de online vragenlijst. Hoe meer mensen deelnemen aan de online vragenlijst, hoe meer informatie er is om advies te geven aan de Vlaamse Regering om het beleid voor personen met een handicap te verbeteren. Daarom is het belangrijk dat nog meer mensen deelnemen. 

Hebt u een brief van de Universiteit Antwerpen gekregen om deel te nemen aan de online vragenlijst, maar dat nog niet gedaan? Dan kunt u nog deelnemen tot 24 mei. De Universiteit Antwerpen verstuurde onlangs opnieuw een uitnodigingsbrief naar alle mensen die in aanmerking komen om deel te nemen.

Wilt u meer weten over bijstand bij de opstart en het beheer van uw budget? Surf dan naar: www.vaph.be/organisaties/bijstandsorganisaties/bijstand.

Lees alle nieuwsberichten