20 december 2023

Eindejaarspremie voor persoonlijke assistenten of individuele begeleiders

Bent u houder van een persoonlijk budget (PAB of PVB) en stelt u een persoonlijk assistent of individueel begeleider tewerk via een arbeidsovereenkomst? Dan bent u verplicht om die een eindejaarspremie te betalen.

Om u in staat te stellen om die eindejaarspremie te betalen, wordt uw budget vanaf 20 december 2023 verhoogd met het bedrag waarop u recht hebt.

U leest er meer over in de mededeling aan PAB- en PVB-budgethouders van 20 december 2023.

Lees meer over persoonlijke budgetten

jongeman met handicap in rolstoel wandelt samen met vrouw in het park
Foto: Shutterstock