Klokkenluidersregeling Vlaamse overheid

Het Bestuursdecreet voorziet een procedure voor de melding van inbreuken en bescherming van melders, gebaseerd op de klokkenluidersrichtlijn 2019/1937 van het Europees Parlement. Op deze webpagina leest u hoe u inbreuken kunt melden en onder welke voorwaarden u als melder in aanmerking komt voor de bescherming tegen represailles.

Wie kan iets melden en wat kunt u melden? 

Personeelsleden en externen die via hun werk met het VAPH in contact komen, kunnen een melding doen over inbreuken bij het VAPH. De melding moet gebaseerd zijn op informatie die uit de werkomgeving verkregen werd. 

Een melding is iets anders dan een klacht. Om over een inbreuk te spreken, moet het gaan over een handeling of een nalatigheid die onrechtmatig is, of die de regelgeving schendt.

Waar kunt u inbreuken melden?

De regelgeving voorziet veilige meldkanalen binnen en buiten elke organisatie:

Intern

  • De interne meldkanalen zijn voor het VAPH bij de volgende personen gelegd: Marijke Bosteels en Karolien Corten (hr-team) en Ineke Veekmans en Sophie Janssens (juridisch team). 
  • Daarnaast kunt u met een melding ook terecht bij Audit Vlaanderen, het intern meldkanaal van de Vlaamse overheid. 

Extern

Het externe meldkanaal is de Vlaamse Ombudsdienst, een dienst die onafhankelijk is ten opzichte van de Vlaamse overheidsadministratie.

Meer detailinformatie over de manier van melden vinden jullie op deze pagina van de Vlaamse overheid(opent nieuw venster)

Hoe kunt u een inbreuk melden?

Per post

Als u uw melding per brief wilt versturen, dan richt u uw brief aan ‘klokkenluiden VAPH t.a.v. Marijke Bosteels’. U stuurt uw brief naar volgend postadres en vermeldt ook duidelijk op de omslag dat de brief vertrouwelijk is, door het woord ‘vertrouwelijk’ zichtbaar te noteren:

Hendrik Consciencegebouw
Koning Albert II-Laan 15 bus 200
1210 Sint-Joost-ten-Node

Per mail

U kunt een inbreuk melden door te mailen naar klokkenluiden@vaph.be. Deze weg geniet de voorkeur van het VAPH. 

Telefonische melding

U kunt een telefonische melding doen via 02 249 31 20.

Fysieke ontmoeting

U hebt het recht om binnen een redelijke termijn een afspraak te krijgen voor een fysieke ontmoeting om uw melding te bespreken.

Als u ermee instemt, kan het gesprek opgenomen worden ter bewaring en kan er een verslag opgemaakt worden.  Dat geldt zowel voor een telefonische melding als voor een fysieke ontmoeting. U krijgt dan de kans om dit verslag te controleren, te corrigeren en voor akkoord te ondertekenen.

Wat gebeurt er met uw melding?

U krijgt een ontvangsbevestiging van uw melding binnen de zeven dagen. En binnen de drie maanden krijgt u een antwoord. U komt te weten welke maatregelen er genomen zijn of zullen genomen worden naar aanleiding van uw melding. U krijgt ook de redenen voor die maatregelen te horen. Vanzelfsprekend mogen de meldkanalen u geen informatie bezorgen die het interne onderzoek of de rechten van de betrokken persoon of personen schaden.

Meer informatie(opent nieuw venster)