Nieuws

 • Bent u meerderjarig en op zoek naar ondersteuning?

  Op de VAPH-website vindt u een overzicht van de mogelijkheden: van begeleiding, dagopvang of verblijf, over praktische hulp, tot tegemoetkomingen voor hulpmiddelen.

 • Indexering persoonlijke financiële bijdrage RTH en MFC

  Aanbieders van rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) kunnen een persoonlijke bijdrage vragen. Die bedragen worden jaarlijks aangepast op 1 januari.

  Een multifunctioneel centrum (MFC) moet een persoonlijke financiële bijdrage aanrekenen. Dat bedrag wordt aangepast op 1 januari en...

 • Zonnelied en De Overbron: “Samen kunnen we meer”

  Meer kwaliteit van leven voor personen met een handicap en ouderen. Het is maar één van de vele voordelen van geïntegreerde zorg, zoals zorgaanbieder Zonnelied en woonzorgcentrum De Overbron die realiseren in Brussel.

 • Meerderjarig en op zoek naar ondersteuning?

  Hebt u een handicap, bent u meerderjarig, en bent u op zoek naar ondersteuning? Op de VAPH-website vindt u onder andere in een animatiefilmpje een overzicht van de mogelijkheden. 

 • Help ons de model-IDO te verbeteren

  Het VAPH stelde in april 2023 een nieuwe model-IDO voor. Hebt u opmerkingen, verbetervoorstellen of vragen over de model-IDO of de begeleidende documenten? Bezorg ze aan het VAPH, en help ons zo de model-IDO te verbeteren. 

 • Vernieuwde brochure over rechten en plichten

  Bent u op zoek naar meer informatie over uw rechten en uw plichten als u zorg en ondersteuning krijgt van een zorgaanbieder? Die vindt u op de VAPH-website, en in de vernieuwde brochure over dat onderwerp.

 • Model-IDO: webinars met Vlaamse Gebarentaal en ondertiteling

  De opnames van de webinars over de model-IDO’s zijn nu ook beschikbaar met VGT en ondertiteling.

 • Model-IDO’s: webinars en veelgestelde vragen

  De webinars over de modellen voor individuele dienstverleningsovereenkomsten (model-IDO’s) zijn achter de rug. U vindt de opnames, net als veelgestelde vragen en antwoorden, op de website.

 • Nieuwe model-IDO brengt klaarheid en geeft houvast

  Het VAPH stelt een nieuwe model-IDO voor. Gebruikers, zorgaanbieders en bijstandsorganisaties werkten eraan mee. De model-IDO is helder, juridisch sluitend en opgesteld in klare taal. Het gebruik ervan is niet verplicht, maar sterk aanbevolen. 

 • Gratis webinars over de model-IDO

  In april en mei organiseert het VAPH webinars over de model-IDO. Zowel mensen met een handicap, mensen uit hun netwerk, als professionals kunnen aan de webinars deelnemen. U wordt er geïnformeerd over de model-IDO en hoe u ermee aan de slag kunt gaan.

 • Zorgwijs helpt u de ondersteuning vinden die u nodig hebt

  Bent u op zoek naar zorg op maat, bij u in de buurt? Zorgwijs.be bundelt verschillende types zorgaanbieders op één platform, en biedt budgethouders de mogelijkheid een vacature te plaatsen voor een persoonlijke assistent.

 • Rapport webenquête kleinschalige initiatieven

  Bent u benieuwd naar kleinschalige initiatieven en hoe ze collectieve woon- of dagondersteuning uitbouwen voor personen met een handicap? U leest er alles over in het rapport over kleinschalige initiatieven op de VAPH-website.

 • Zorgwijs breidt uit met rechtstreeks toegankelijke hulp

  Zorgwijs is een gebruiksvriendelijk, online platform waar personen met een handicap een overzicht vinden van het zorgaanbod dat ze kunnen betalen met hun persoonsvolgend budget. Vanaf nu maken ook aanbieders van rechtstreeks toegankelijke hulp hun aanbod bekend op Zorgwijs.be.

 • Zorggarantie

  In een mededeling lichten we u toe wat zorggarantie is, en wanneer het van toepassing kan zijn.