Nieuws

 • Help ons de model-IDO te verbeteren

  Het VAPH stelde in april 2023 een nieuwe model-IDO voor. Hebt u opmerkingen, verbetervoorstellen of vragen over de model-IDO of de begeleidende documenten? Bezorg ze aan het VAPH, en help ons zo de model-IDO te verbeteren. 

 • Vernieuwde brochure over rechten en plichten

  Bent u op zoek naar meer informatie over uw rechten en uw plichten als u zorg en ondersteuning krijgt van een zorgaanbieder? Die vindt u op de VAPH-website, en in de vernieuwde brochure over dat onderwerp.

 • Model-IDO: webinars met Vlaamse Gebarentaal en ondertiteling

  De opnames van de webinars over de model-IDO’s zijn nu ook beschikbaar met VGT en ondertiteling.

 • Model-IDO’s: webinars en veelgestelde vragen

  De webinars over de modellen voor individuele dienstverleningsovereenkomsten (model-IDO’s) zijn achter de rug. U vindt de opnames, net als veelgestelde vragen en antwoorden, op de website.

 • Nieuwe model-IDO brengt klaarheid en geeft houvast

  Het VAPH stelt een nieuwe model-IDO voor. Gebruikers, zorgaanbieders en bijstandsorganisaties werkten eraan mee. De model-IDO is helder, juridisch sluitend en opgesteld in klare taal. Het gebruik ervan is niet verplicht, maar sterk aanbevolen. 

 • Gratis webinars over de model-IDO

  In april en mei organiseert het VAPH webinars over de model-IDO. Zowel mensen met een handicap, mensen uit hun netwerk, als professionals kunnen aan de webinars deelnemen. U wordt er geïnformeerd over de model-IDO en hoe u ermee aan de slag kunt gaan.

 • Zorgwijs helpt u de ondersteuning vinden die u nodig hebt

  Bent u op zoek naar zorg op maat, bij u in de buurt? Zorgwijs.be bundelt verschillende types zorgaanbieders op één platform, en biedt budgethouders de mogelijkheid een vacature te plaatsen voor een persoonlijke assistent.

 • Rapport webenquête kleinschalige initiatieven

  Bent u benieuwd naar kleinschalige initiatieven en hoe ze collectieve woon- of dagondersteuning uitbouwen voor personen met een handicap? U leest er alles over in het rapport over kleinschalige initiatieven op de VAPH-website.

 • Zorgwijs breidt uit met rechtstreeks toegankelijke hulp

  Zorgwijs is een gebruiksvriendelijk, online platform waar personen met een handicap een overzicht vinden van het zorgaanbod dat ze kunnen betalen met hun persoonsvolgend budget. Vanaf nu maken ook aanbieders van rechtstreeks toegankelijke hulp hun aanbod bekend op Zorgwijs.be.

 • Zorggarantie

  In een mededeling lichten we u toe wat zorggarantie is, en wanneer het van toepassing kan zijn. 

 • Boosterprik voor personeel en gebruikers (update 03/12/2021)

  Via de mededeling aan gebruikers van VAPH-diensten en -zorgaanbieders van 3 december 2021 willen we een rechtzetting doen van de eerder gecommuniceerde leeftijdsgrens voor de boosterprik. Die kan toegediend worden vanaf de leeftijd van 18 jaar en niet vanaf 12 jaar zoals vermeld...

 • Boosterprik voor personeel en gebruikers

  Vlak voor de herfstvakantie besliste de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid om de zorgverleners een boosterprik toe te dienen. Vanaf 13 november kan uw zorgverlener uitgenodigd worden om zich te laten prikken. Gisteren werd beslist dat ook gebruikers (vanaf 12 jaar) van...

 • Covid Safe Ticket bij residentiële VAPH-zorgaanbieders

  Sinds 30 oktober 2021 is het toegestaan dat residentiële zorgaanbieders binnen de VAPH-sector aan uw bezoekers een Covid Safe Ticket (CST) vragen vooraleer ze toegang krijgen tot de voorziening.

 • Bijsturing mondmaskergebruik

  Door het stijgend aantal besmettingen met COVID-19 heeft het Overlegcomité beslist om een aantal bijkomende maatregelen te nemen, onder andere omtrent het gebruik van mondmaskers.