26 september 2022

Rapport webenquête kleinschalige initiatieven

In Vlaanderen zijn er steeds meer kleinschalige initiatieven die collectieve woon- of dagondersteuning uitbouwen voor personen met een handicap. Daarom onderzocht het VAPH in 2021 door middel van een webenquête de mogelijkheden en knelpunten van kleinschalige initiatieven, en hoe ze verder kunnen worden ondersteund. U kunt de resultaten van het onderzoek lezen op de VAPH-website. 

De enquête maakte deel uit van een ruimer project rond kleinschalige initiatieven. Uit het onderzoek blijkt duidelijk dat kleinschalige initiatieven nood hebben aan ondersteuning. Het VAPH onderzoekt hoe het aan die nood tegemoet kan komen. Daarnaast worden ook de knelpunten die kleinschalige initiatieven ervaren, opgelijst en wordt onderzocht hoe die kunnen worden aangepakt.

Het VAPH dankt iedereen die meegewerkt heeft aan de webenquête.

Lees het rapport kleinschalige initiatieven

Lees meer achtergrondinformatie over het rapport kleinschalige initiatieven