Rapport kleinschalige initiatieven: resultaten webenquête

05.07.2022
Documenttype:
Rapport

Rapport kleinschalige initiatieven.

Het rapport is opgesteld in 3 delen:

  • deel 1: scope & respons van de webenquête + gegevens vanuit het VAPH
  • deel 2: samenvatting (vanaf p. 10)
  • deel 3: tabellen per thema