Kleinschalige initiatieven: resultaten webenquête

Kader

In de beleidsnota(opent nieuw venster) van de minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding wordt ingezet op het onderzoeken en stimuleren van vernieuwende kleinschalige initiatieven in de zorg en ondersteuning voor personen met een handicap. Deze enquête was een eerste stap om meer inzicht te krijgen in die initiatieven.

Welke initiatieven werden bevraagd?

We beoogden kleinschalige initiatieven die collectieve woon- en/of dagondersteuning organiseren of concrete stappen daartoe ondernemen, met het oog op inclusie voor personen met handicap en inspelend op mogelijkheden tot zorgvernieuwing door persoonsvolgende financiering.

 • Kleinschalig initiatief: 
  • Er was geen harde grens bepaald voor deelname aan de webenquête.
  • Richtinggevend dachten we aan maximaal 15 personen voor woonondersteuning en 25 voor dagondersteuning. 
 • Initiatief dat vrij zelfstandig functioneert:
  • Dit sloot samenwerking met een grotere entiteit (bijvoorbeeld administratief) niet uit.
  • Bij onduidelijkheid of het om een zelfstandig initiatief gaat, dan wel een onderdeel van een grotere vergunde zorgaanbieder, was het uitgangspunt dat het initiatief een aparte juridische structuur moet hebben.
 • Collectieve dag/-of woonondersteuning
 • Het ging om initiatieven die zijn opgestart. Daarmee bedoelden we dat er minstens 1 stap gezet is (bijvoorbeeld vergunning aangevraagd, juridische structuur in orde, deelwerking opgestart).

Rapport 

U kunt het gehele rapport raadplegen. Het rapport is opgesteld in 3 delen:

 • deel 1: scope & respons van de webenquête + gegevens vanuit het VAPH
 • deel 2: samenvatting (vanaf p. 10)
 • deel 3: tabellen per thema

Presentatie

In de presentatie die toegelicht werd aan het Raadgevend Comité, kunt u de krachtlijnen uit het rapport terugvinden. Voor de meer gedetailleerde gegevens, verwijzen we naar het rapport.