Aanvraag van een tegemoetkoming in de kosten van incontinentiemateriaal