Overeenkomst om de forfaitaire tegemoetkoming voor de aankoop van incontinentiemateriaal aan een voorziening uit te betalen