Documenten en formulieren

Resultaten

26/5/2021

Het indienen van de COVID-19-kosten om in aanmerking te komen voor de 1% of 2% extra subsidie wordt losgekoppeld van het indienen van het afrekeningsdossier 2020. Wegens onduidelijkheid over mogelijke bijkomende subsidie vanuit VIPA kunnen het VAPH en de zorgaanbieders de kosten die door het VAPH nog vergoed kunnen worden, nog niet bepalen.

26/5/2021

Als multifunctioneel centrum (MFC) biedt u soms ook ondersteuning aan budgethouders van een persoonlijke-assistentiebudget (PAB). Zij kunnen bij het MFC gebruik maken van dagopvang of kortverblijf, of een beroep doen op assistenten in de thuissituatie die door het MFC ter beschikking worden gesteld. Het VAPH stelt vast dat het niet voor alle MFC’s duidelijk is hoe dat in zijn werk gaat. Met deze infonota willen we dat verduidelijken. We lichten achtereenvolgens toe wat er kan betaald worden met het PAB, waarmee het PAB gecombineerd kan worden en waarmee het PAB niet gecombineerd kan worden. We benadrukken daarbij specifiek de rol van het MFC.

25/5/2021

Advies van het raadgevend comité bij het VAPH uitgebracht tijdens zijn zitting d.d. 25/05/2021. 

mei 2021

Met dit formulier vraagt u:

  • de vervanging van een aangekocht hulpmiddel of een aangekochte aanpassing waarvoor u in het verleden al een goedkeuring hebt gekregen; of
  • de hernieuwing van de goedkeuring van een hulpmiddel of een aanpassing waarvoor u in het verleden een goedkeuring hebt gekregen, maar dat u nog niet aangekocht hebt en waarvan de oorspronkelijke goedkeuring intussen niet meer geldig is.
mei 2021

U hebt in het verleden al een tegemoetkoming voor een hulpmiddel of een aanpassing ontvangen, en u vraagt nu een eenvoudig hulpmiddel of een eenvoudige aanpassing aan. 

mei 2021

Met dit formulier vraagt u een tegemoetkoming aan voor:

  • een onderhoud of herstelling waarvoor in de refertelijst een vergoeding is bepaald bij een hulpmiddel of een aanpassing
  • een herstelling van een hulpmiddel of aanpassing waarvoor in de refertelijst geen vergoeding bepaald is of waarvoor het toegekende bedrag van de refertelijst onvoldoende is om uw huidige herstelkosten te vergoeden
  • een overplaatsing van een vast hulpmiddel of een vaste aanpassing, bijvoorbeeld naar een nieuwe auto of woning
  • een upgrade van een softwarepakket waarvoor u van het VAPH al een goedkeuring hebt gekregen