Documenten en formulieren

Resultaten

16/11/2022

Antwoorden op veelgestelde vragen van personen met een handicap over de deelbudgetten voor de langstwachtenden in prioriteitengroep 2 (PG 2).

10/11/2022

Om de actuele noden van de personen in prioriteitengroep 3 in kaart te brengen, werd eind 2021 een bevraging georganiseerd door het VAPH, in samenwerking met de gebruikersorganisaties, diensten ondersteuningsplan en bijstandsorganisaties. De resultaten van die bevraging werden samengevat in een beleidsdocument met daarbij een document met beschrijvende analyses en een document over de steekproefrespons. 

09/11/2022

Sinds 2019 zijn vergunde zorgaanbieders verplicht om een beleidsplan op te maken. Het beleidsplan heeft als doel de kwaliteitsvolle inzet van het personeel door de vergunde zorgaanbieder te verzekeren rekening houdend met sociaal ondernemerschap. Een nieuwe vergunde zorgaanbieder moet zijn beleidsplan aan het VAPH bezorgen. Na een eerste positieve screening van het beleidsplan wordt jaarlijks een zelfevaluatie van het beleidsplan verwacht. Vanuit de administratie evalueerden we dit proces van zelfevaluatie met participatie en formuleerden we enkele aandachtspunten voor de komende zelfevaluaties.

08/11/2022

Via deze infonota wil het VAPH verdere verduidelijking brengen over de infonota (INF/22/41) van 22 september 2022 betreffende de wijzigingen sitebeheer en voucher registratie in de Geïntegreerde Registratietool (GIR).

26/10/2022

Onder voorbehoud van goedkeuring door de Vlaamse Regering zal er vanaf 1 januari 2023 een wijziging doorgevoerd worden aan het BVR van 11 december 2015 houdende de vergunningsvoorwaarden en de subsidieregeling van bijstandsorganisaties om budgethouders bij te staan in het kader van persoonsvolgende financiering. De wijziging betreft een mogelijkheid voor de bijstandsorganisaties tot differentiatie van het aanbod laagdrempelige bijstand.

26/10/2022

Op 24 juni 2022 keurde de Vlaamse Regering een wijziging van besluit goed over de besteding van het persoonlijke-assistentiebudget (PAB). PAB-budgethouders zullen vanaf 1 december 2022 hun budget ruimer kunnen inzetten om meer zorg op hun maat te organiseren.