Documenten en formulieren

Resultaten

mei 2020

In de bestedingsregels persoonsvolgend budget kunt u lezen hoe u uw ondersteuning kunt kiezen, hoe u uw ondersteuning kunt betalen, hoe u overeenkomsten kunt afsluiten, wat u wel en niet kunt betalen met uw persoonsvolgend budget ...

04/5/2020

Om alle vragen vanuit voorzieningen met betrekking tot testing intersectoraal te kunnen capteren, werd een 0800-nummer geïnstalleerd. Op dit nummer kunnen de voorzieningen vanaf nu voor die specifieke vragen terecht.

29/4/2020

Gezien de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad van vorige week en van de Vlaamse taskforce COVID-19 kunnen de bezoekmogelijkheden in de  residentiële settings van de door het VAPH vergunde zorgaanbieders en in de multifunctionele centra in beperkte mate en onder voorwaarden verruimd worden. Deze infonota verstrekt daaromtrent de nodige richtlijnen.

29/4/2020

In deze crisisperiode is het van belang dat personeel zo soepel mogelijk wordt ingezet, ook tussen de sectoren. Deze infonota roept op om deze personeelsuitwisseling ook daadwerkelijk te realiseren, en geeft nadere toelichting bij de modaliteiten.

27/4/2020

De Vlaamse Task Force Covid-19 heeft verder uitgetekend op welke wijze voorzieningen die geconfronteerd worden met een uitbraak zullen ondersteund worden. Om een beter beeld te krijgen van de situatie en gerichter ondersteuning te kunnen bieden, zullen personeelsleden van zorginspectie en het agentschap Zorg & Gezondheid ook voorzieningen voor personen met een handicap contacteren en op plaatsbezoek komen.