Verklaring over het inkopen van persoonlijke assistentie via een voorziening