Persoonlijke-assistentiebudget [PAB]

Besteding stap 2: overeenkomsten sluiten

Werken met een persoonlijke-assistentiebudget wil zeggen dat u als budgethouder werkt met persoonlijke assistenten. U bent opdrachtgever en/of werkgever van uw persoonlijke assistent. U bepaalt zelf wie uw persoonlijke assistenten zijn, met hoeveel persoonlijke assistenten u werkt, hoeveel u die personen betaalt, alsook welke overeenkomst u met hen sluit conform de Belgische arbeidswetgeving.

Het VAPH stelt volgende voorwaarden:

 • U moet de arbeidsreglementering en de VAPH-reglementering respecteren.
 • U moet een schriftelijke overeenkomst sluiten met elke zorgaanbieder.

Op elke overeenkomst moet minstens vermeld worden:

 • de identiteit van de verschillende partijen (met inbegrip van het rijksregisternummer van de persoonlijke assistent of het ondernemingsnummer van zelfstandigen/voorzieningen)
 • de naam van de minderjarige persoon met een handicap als een van beide ouders een overeenkomst sluit
 • de startdatum en duur van de overeenkomst en de opzegregeling
 • de concrete taakomschrijving van de persoonlijke assistent/individuele begeleider
 • de wekelijkse prestatieduur
 • de kostprijs van de persoonlijke assistentie (uurloon)
 • de betalingsbepalingen
 • de handtekening van beide partijen

Mogelijke overeenkomsten in het kader van de directe kosten zijn:

 • een arbeidsovereenkomst met een individuele begeleider of student
 • een overeenkomst met een familielid dat tot de tweede graad verwant is of een gezinslid van de budgethouder
 • een overeenkomst met een interimkantoor
 • een overeenkomst met een natuurlijke - of rechtspersoon
 • een overeenkomst met een organisatie/voorziening die persoonlijke assistenten ter beschikking stelt
 • een overeenkomst voor vervoer van personen met een handicap met een rechtspersoon of een multifunctioneel centrum (MFC)
 • een overeenkomst voor kortdurende dagopvang en/of verblijf in een multifunctioneel centrum (max. 155 dagen)
 • een overeenkomst met een vergunde zorgaanbieder voor kortdurende woon- of dagondersteuning (max. 155 dagen)
 • een overeenkomst met een organisator voor wijk-werken (wijkwerkcheques)
 • een gebruikersovereenkomst met een dienstenchequesbedrijf
 • een overeenkomst met een vrijwilligersorganisatie
 • een overeenkomst met een bijstandsorganisatie voor lidgeld en/of hoogdrempelige individuele bijstand
 • een overeenkomst in het kader van onbelast bijklussen
 • een overeenkomst met een geregistreerd ouderinitiatief voor kortdurend verblijf en dagondersteuning (max. 155 dagen)
 • een overeenkomst met een geregistreerd groenezorginitiatief voor dagondersteuning (max. 155 dagen)
 • een overeenkomst met een vergunde zorgaanbieder (inclusief multifunctioneel centrum) voor mobiele en ambulante begeleiding

Iedere overeenkomst die u sluit met een zorgaanbieder, moet u aan het VAPH meedelen via het formulier Een overeenkomst registreren voor de besteding van uw persoonlijke-assistentiebudget of via de registratie van de overeenkomst in mijnvaph.be.

Van zodra het VAPH die overeenkomst heeft goedgekeurd, kunt u uw gemaakte kosten meedelen aan het VAPH. Het VAPH stort die kosten terug op uw PAB-rekening. In de Richtlijnen voor de PAB-budgethouders vindt u per overeenkomst extra informatie.

Als een overeenkomst niet ingediend is bij het VAPH, is de terugbetaling van kosten onmogelijk.

U kunt de overeenkomsten registreren in het e-loket mijnvaph.be. Of u stuurt ze via e-mail of per post aan:

VAPH
team Budgetbesteding
Koning Albert II-laan 15 bus 320
1210 Brussel
budgetbesteding@vaph.be

Voor de opmaak van een overeenkomst met uw toekomstige persoonlijke assistent kunt u een beroep doen op:

 • een sociaal secretariaat
 • een interimkantoor
 • een dienstenchequebedrijf
 • wijk-werken
 • een zelfstandige
 • een voorziening
 • een vrijwilligersorganisatie die vrijwilligers ter beschikking stelt
 • een deeleconomieplatform

Beheer uw PAB online via Mijn VAPH

Documenten