Persoonlijke-assistentiebudget [PAB]

Besteding stap 2: overeenkomsten sluiten

Werken met een persoonlijke-assistentiebudget wil zeggen dat u als budgethouder werkt met persoonlijke assistenten. U bent opdrachtgever en/of werkgever van uw persoonlijke assistent. U bepaalt zelf wie uw persoonlijke assistenten zijn, met hoeveel persoonlijke assistenten u werkt, hoeveel u die personen betaalt, alsook welke overeenkomst u met hen sluit conform de Belgische arbeidswetgeving.

Het VAPH stelt volgende voorwaarden:

 • U moet de arbeidsreglementering en de VAPH-reglementering respecteren.
 • U moet een schriftelijke overeenkomst sluiten met elke persoonlijke assistent.

Op elke overeenkomst moet minstens vermeld worden:

 • de identiteit van de verschillende partijen (met inbegrip van het rijksregisternummer van de persoonlijke assistent of het ondernemingsnummer van zelfstandigen/voorzieningen)
 • de naam van de minderjarige persoon met een handicap als een van beide ouders een overeenkomst sluit
 • de startdatum en duur van de overeenkomst en de opzegregeling
 • de concrete taakomschrijving van de persoonlijke assistent
 • de gemiddelde wekelijkse prestatieduur
 • de kostprijs van de persoonlijke assistentie (uurloon)
 • de betalingsbepalingen
 • de handtekening van beide partijen

Mogelijke overeenkomsten in het kader van de directe kosten zijn:

 • een arbeidsovereenkomst met de persoonlijke assistent/student
 • een overeenkomst met een interimkantoor
 • een overeenkomst met een zelfstandig dienstverlener
 • een overeenkomst met een organisatie of voorziening die persoonlijke assistenten in loonverband ter beschikking stelt van de budgethouder voor assistentie buiten de organisatie of voorziening
 • een overeenkomst met een VAPH-voorziening die kortverblijf of logeerfunctie aanbiedt
 • een overeenkomst tot het bekomen van wijk-werken;
 • een gebruikersovereenkomst met een dienstenbedrijf (dienstencheques)
 • een overeenkomst met een familielid dat tot de tweede graad verwant is of met een persoon die deel uitmaakt van het gezin van de budgethouder
 • een overeenkomst met een vrijwilligersorganisatie die vrijwilligers ter beschikking stelt
 • een overeenkomst met een bijstandsorganisatie voor lidgeld en/of intensieve bijstand

Het VAPH moet, met betrekking tot de tewerkstelling van de assistent, van u de volgende documenten ontvangen:

 • een kopie van elke overeenkomst
 • een kopie van elke wijziging aan de overeenkomst (bv. aanpassingen uurrooster, aanpassingen uurloon)
 • de melding van het ontslag van uw assistent (einde contract)

Op de pagina Bewijs van de tewerkstelling van persoonlijke assistenten vindt u hoe elk type van overeenkomst moet gemeld worden aan het team Budgetbesteding van het VAPH. Als een overeenkomst niet ingediend is bij het VAPH, is de terugbetaling van kosten onmogelijk.

U kunt de overeenkomsten registreren in het e-loket mijnvaph.beopent dialoogvenster. Of u stuurt ze via e-mail of per post aan:

VAPH
team Budgetbesteding
Zenithgebouw
Koning Albert II-laan 37
1030 BRUSSEL
budgetbesteding@vaph.be

Voor de opmaak van een overeenkomst met uw toekomstige persoonlijke assistent kunt u een beroep doen op:

 • een sociaal secretariaat
 • een interimkantoor
 • een dienstenchequebedrijf
 • wijk-werken
 • een zelfstandige
 • een voorziening
 • een vrijwilligersorganisatie die vrijwilligers ter beschikking stelt
 • een deeleconomieplatform in het kader van onbelast bijklussen

Beheer uw PAB online via Mijn VAPH