Persoonlijke-assistentiebudget [PAB]

VIA-middelen

In de Vlaamse Intersectorale Akkoorden (VIA)  leggen de werkgevers- en werknemersorga­nisaties samen met de Vlaamse overheid afspraken vast om de arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden in de sector te verbeteren en het management van de organisaties te ondersteunen. 

Voor de sector personen met een handicap zijn de VIA 4-, VIA 5- en VIA 6-akkoorden van belang voor enkele voorwaarden rond arbeidsovereenkomsten met persoonlijke assistenten of individuele begeleiders. De VIA 4- en VIA 6-akkoorden gaan over de minimumlonen, het VIA 5-akkoord gaat over de eindejaarspremie

Wat dat precies betekent voor u als budgethouder als u arbeidsovereenkomsten sluit met persoonlijke assistenten of individuele begeleiders, vindt u hieronder terug. 

Minimumloon

PAB-budgethouders

Naarmate u kosten registreert die recht geven op VIA-middelen (zie verder), zal het totale bedrag van uw budgetlijn verhogen. U kunt maximum 15,75 % (VIA 4: 7 % + VIA 6: 8,75 %) aan VIA-middelen ontvangen en gebruiken voor kosten binnen uw jaarbudget. Kosten boven het jaarbudget en de VIA-middelen moet u met eigen middelen bijpassen op uw PAB-rekening.

Hoe worden de VIA-middelen berekend?

Kosten die recht geven op VIA-middelen:

  • loonfiches van de assistent
  • facturen van sociaal secretariaat (RSZ, bedrijfsvoorheffing of beheerskosten)
  • kredietnota's, maaltijdcheques of kosten in verband met vakantiegeld en/of eventuele opzegkosten

Kosten die geen recht geven op VIA-middelen:

  • preventie en bescherming op het werk
  • arbeidsongevallenverzekering
  • eindejaarspremie
  • ecocheques
  • sport- en cultuurcheques
  • cadeaucheques
  • eenmalige premie

 

PVB-budgethouders

Naarmate u kosten registreert die recht geven op VIA-middelen (zie verder), zal het totale bedrag van uw budgetlijn verhogen. U kunt maximum 8,75 % (VIA 6: 8,75 %) aan VIA-middelen ontvangen en gebruiken voor kosten binnen uw jaarbudget. Kosten boven het jaarbudget en de VIA-middelen moet u met eigen middelen bijpassen op uw PVB-rekening.

Waarom ontvangen PVB-budgethouders geen VIA 4-middelen? 

Bij de overgang naar persoonsvolgende financiering werden beschikbare VIA 4-middelen volledig geïntegreerd in de berekening van het persoonsvolgend budget. De middelen worden dus direct meegenomen, en niet meer nadien toegevoegd. 

Eindejaarspremie

Eindejaarspremies worden voor zowel het persoonlijke-assistentiebudget (PAB) als het persoonsvolgende budget (PVB) op eenzelfde manier geregeld. 

Jaarlijks wordt de hoogte van de eindejaarspremie geconcretiseerd in een cao (collectieve arbeidsovereenkomst).

Het bedrag van de eindejaarspremie wordt in één keer uitbetaald. Het bedrag van de eindejaarspremie is gelijk aan 54,54 % van het geïndexeerd sectoraal bruto minimum maandloon van de maand oktober van het lopende kalenderjaar, met een referteperiode die loopt van 1 oktober van het voorafgaande kalenderjaar tot en met 30 september van het betrokken kalenderjaar.