26 januari 2024

Uitbreiding van de spoedprocedure persoonsvolgend budget

De bestaande spoedprocedure PVB werd vanaf 1 januari 2024 uitgebreid voor personen met een beperkte levensverwachting door een vergevorderd stadium van een evolutieve neuromusculaire, neurodegeneratieve of bindweefselaandoening.  Wegens de medische hoogdringendheid van hun zorgvraag is het voor die personen noodzakelijk om snel over een aangepast budget te kunnen beschikken.

Wie komt in aanmerking voor de uitbreiding van de spoedprocedure?

Een volwassen persoon jonger dan 65 jaar komt in aanmerking als alle onderstaande voorwaarden vervuld zijn: 

 • De persoon beschikt al over een toewijzing van een persoonsvolgend budget of er is aan die persoon al een persoonsvolgend budget ter beschikking gesteld.
 • De persoon lijdt aan een vergevorderd stadium van een neuromusculaire, neurodegeneratieve of bindweefselaandoening.
 • Door die aandoening wordt ingeschat dat de persoon op het moment van de aanvraag een beperkte levensverwachting heeft.
 • De persoon heeft een definitieve hoge zorgnood die bovendien voldoet aan minstens 2 van de volgende specifieke voorwaarden:
  • De persoon vertoont ernstige slikmoeilijkheden waardoor de aanwezigheid van een bekwame helper noodzakelijk is om tijdens de maaltijden te zorgen voor houdings- en kaakpositionering of waardoor sondevoeding of parenterale voeding noodzakelijk is. 
  • De persoon is volledig afhankelijk van derden om transfers en verplaatsingen uit te voeren. Transfer- en mobiliteitshulpmiddelen maken geen zelfstandige transfer of verplaatsing mogelijk.
  • De persoon heeft een ernstige stoornis van de spraak waardoor hij geen hulp kan inroepen. 
  • De persoon heeft een bijkomende complexe medische problematiek waarbij er continu gespecialiseerd toezicht nodig is (bekwame helper of professionele zorgverlener). Zonder dat toezicht kan de persoon in een levensbedreigende situatie terechtkomen.

Als het VAPH vaststelt dat aan de criteria voldaan is, dan wordt een persoonsvolgend budget ter hoogte van budgetcategorie 16 toegekend. Als de toegewezen budgetcategorie niet volstaat, kan een zorgzwaarte-instrument (ZZI) ingediend worden. 

Alle informatie over het aanvragen van een PVB via de spoedprocedure en de bijhorende formulieren vindt u op de webpagina over de spoedprocedure PVB op de website van het VAPH.  

De al bestaande spoedprocedure PVB voor personen met een specifieke snel degeneratieve aandoening bij wie er in het afgelopen jaar sprake was van een snelle progressie van het ziektebeeld, blijft in voege.

Lees alle nieuwsberichten