Opvragen vrij besteedbaar deel van het persoonsvolgend budget

februari 2021
Documenttype:
Formulier

Met dit formulier bezorgt u aan het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) de gegevens van uw rekeningnummer om het vrij besteedbaar deel van uw persoonsvolgend budget op te vragen.

Dit formulier is bestemd voor mensen die een persoonsvolgend budget besteden in voucher. Als u een persoonlijke-assistentiebudget hebt, kunt u dit formulier niet gebruiken.

U gebruikt dit formulier alleen de eerste keer dat u uw vrij besteedbaar deel opvraagt. Daarna kunt u uw vrij besteedbaar deel opvragen via het e-loket mijnvaph.be of met het formulier Kostenstaat voor het persoonsvolgend budget.