Aanvragen waarvoor u een beroep moet doen op een multidisciplinair team (MDT)

Als u een tegemoetkoming wilt aanvragen voor hulpmiddelen of aanpassingen die niet behoren tot de situaties van hulpmiddelen of aanpassingen die u zelf kunt aanvragen of voor huurpakketten bij een snel degeneratieve aandoening, dan onderneemt u volgende stappen:

U vult het formulier ‘Aanvraag hulpmiddelen en aanpassingen’ in en bezorgt het aan het VAPH

U kunt het digitale formulier invullen en indienen via het e-loket mijnvaph.be. U kunt het formulier Aanvraag hulpmiddelen en aanpassingen ook ingevuld en ondertekend per post sturen naar het kantoor van het VAPH in uw provincie.

U neemt zo snel mogelijk contact op met een multidisciplinair team dat gespecialiseerd is in hulpmiddelen of in huurpakketten

Samen met u gaat het multidisciplinair team na welke behoeften u hebt aan hulpmiddelen en aanpassingen. Het team maakt een verslag (adviesrapport, module D) op waarin het uw aanvraag voor hulpmiddelen en aanpassingen motiveert en bezorgt dat verslag aan het VAPH.

Voor aanvragen voor huurpakketten voor communicatie, computerbediening en omgevingsbediening bij snel degeneratieve aandoeningen moet u zich wenden tot een multidisciplinair team gespecialiseerd in huurpakketten bij snel degeneratieve aandoeningen. Dat gespecialiseerd team stelt de snel degeneratieve aandoening vast, adviseert de huurpakketten die op dat moment nodig zijn en schrijft zijn advies neer in een adviesrapport. Dat adviesrapport wordt doorgestuurd naar het VAPH. U krijgt een kopie van het adviesrapport. Meer info vindt u op de pagina over huurpakketten bij snel degeneratieve aandoeningen.

Formulieren

Publicaties