Aanvragen die u zelf kunt indienen

Als u sinds 1 januari 2002 al een tegemoetkoming voor een hulpmiddel aanvroeg bij het VAPH via een multidisciplinair team (MDT) en daarvoor een adviesrapport hebt ingediend, kunt u in heel wat situaties zelf een tegemoetkoming voor hulpmiddelen of aanpassingen aanvragen. Dan volstaat een vereenvoudigde aanvraag. Uw eerdere aanvraag via een MDT hoeft daarvoor niet noodzakelijk goedgekeurd te zijn door het VAPH.

U kan snel en eenvoudig een aanvraag indienen door het invulformulier in het e-loket mijn VAPH te gebruiken. U kan ook uw aanvraag per post sturen naar het kantoor van het VAPH in uw provincie. Als u bij het invullen van de formulieren vragen hebt, kunt u bellen naar 02 249 30 00.

Eerst aanvragen, dan pas aankopen

Als u een tegemoetkoming voor hulpmiddelen of aanpassingen aanvraagt, is het heel belangrijk dat u eerst uw aanvraag indient en pas daarna tot de aankoop van het hulpmiddel of de aanpassing overgaat.

Welke situaties?

Belangrijke informatie

  • Als een offerte niet verplicht is, is het toch logisch dat u bij het overwegen van een nieuwe aankoop al nagedacht hebt over de keuze van een nieuw toestel en informatie gezocht hebt over de kostprijs van de alternatieven. Als er een offerte is of als u duidelijk weet welk toestel u wilt aankopen, dan vermeldt u dat best bij de aanvraag.
  • Een vereenvoudigde aanvraag betekent niet dat u automatisch een tegemoetkoming krijgt voor het hulpmiddel dat, of de aanpassing die, u aanvraagt. Ook wanneer de refertetermijn van een hulpmiddel verstreken is, moet de noodzaak van de vervanging door een nieuw hulpmiddel altijd aangetoond worden. Net zoals bij een andere aanvraag is uw motivering zeer belangrijk. Vermeld dus altijd alle redenen waarom de gevraagde tegemoetkoming voor u noodzakelijk is. Zonder die motivering kan het VAPH geen nieuwe tegemoetkoming toekennen. Als het VAPH nog vragen heeft bij uw motivering, kan het bijkomende informatie opvragen of u doorverwijzen naar een multidisciplinair team voor een advies.
  • Een zeer algemene toelichting zoals ‘het hulpmiddel is aan vervanging toe’ of ‘het hulpmiddel is versleten’ volstaat niet. Omschrijf de specifieke problemen die u bij het gebruik van hulpmiddel ondervindt. In het aanvraagformulier neemt het VAPH daarom gerichte vragen en aandachtspunten op.
  • Lees zeker ook in de refertelijst de volledige hulpmiddelenfiche die hoort bij het gewenste hulpmiddel aandachtig voor u de aanvraag opmaakt en indient. Daarin vindt u belangrijke informatie over de voorwaarden waaraan het hulpmiddel dat u aankoopt moet voldoen voor een terugbetaling en over de mogelijke andere hulpmiddelen die een oplossing kunnen bieden.
  • U kunt ook bijkomende informatie die uw aanvraag helpt motiveren, samen met het aanvraagformulier bezorgen aan het VAPH, als u dat wilt. 

Zeer uitzonderlijke zorgbehoefte

Wilt u omwille van een zeer uitzonderlijke zorgbehoefte een aanvullende tegemoetkoming aanvragen boven op de aanvraag van een refertebedrag voor een hulpmiddel? En kunt u het refertebedrag aanvragen met een vereenvoudigde aanvraag? Dan kunt u ook die aanvullende tegemoetkoming omwille van een zeer uitzonderlijke zorgbehoefte aanvragen via een vereenvoudigde aanvraag. U moet de zeer uitzonderlijke zorgbehoefte dan wel duidelijk motiveren en altijd een offerte of factuur samen met de aanvraag bezorgen. Meer informatie vindt u op de pagina Hulpmiddelen in de refertelijst.

Formulieren

Publicaties