Wie kan u helpen?

Het VAPH

Het VAPH biedt tips en richtlijnen bij de keuze van hulpmiddelen in de hulpmiddeleninfo’s op www.hulpmiddeleninfo.be(opent nieuw venster).

De hulpmiddelendatabank geeft informatie over de hulpmiddelen op de markt in Vlaanderen. U vindt er productinformatie, foto’s, richtprijzen en de gegevens van de handelaars bij wie u de producten kunt kopen. Vindt u in Vlaanderen geen oplossing, neem dan een kijkje in de internationale databank Eastin(opent nieuw venster).

In het e-loket mijnvaph.be kunt u de stand van zaken vinden van uw aanvraag voor hulpmiddelen en aanpassingen. U vindt er ook een overzicht van de betalingen.

Als u bij het invullen van de aanvraagformulieren vragen hebt of problemen ervaart, kunt u bellen naar 02 249 30 00.

 • logo van een tandwiel en een rolstoelgebruiker

  Hulpmiddelendatabank Vlibank

  Zoek, lees en leer meer over hulpmiddelen.

 • Volg uw aanvraag van hulpmiddelen op via Mijn VAPH

  Via het e-loket mijnvaph.be kunt u of uw wettelijk vertegenwoordiger uw dossier raadplegen.

 • Contacteer ons

  Vindt u geen antwoord op uw vraag? Neem dan contact op met het VAPH.

Het multidisciplinair team

Via de multidisciplinaire teams kunt u een aanvraag voor tegemoetkoming bij het VAPH indienen. Ze helpen u in uw zoektocht naar het meest geschikte hulpmiddel. Ze gaan samen met u na met welke activiteiten u problemen ondervindt, wat u wel en niet kunt en in welke omgeving u die activiteiten wilt uitvoeren. Ze brengen de mogelijke oplossingen in kaart. Samen met u bespreken ze die mogelijke oplossingen, bij twijfel testen ze met u het hulpmiddel uit.

De teams stellen een multidisciplinair verslag op. Ze kunnen u ook helpen om het formulier Aanvraag hulpmiddelen en aanpassingen in te vullen. Het team begeleidt u verder in de aanvraagprocedure en helpt u bij de aankoop van hulpmiddelen, het indienen van facturen ...

Uw multidisciplinair team kan bij de zoektocht naar het meest geschikte hulpmiddel een beroep doen op ondersteuning van het Kenniscentrum Hulpmiddelen van het VAPH (KOC). Het KOC kan zelf de nodige ondersteuning bieden of kan u en uw team verwijzen naar een gemachtigde expert

Als een multidisciplinair team vermoedt dat u hoort tot de doelgroep voor huurpakketten bij snel degeneratieve aandoeningen dan zal het team u verwijzen naar een gespecialiseerd team voor snel degeneratieve aandoeningen. Dat gespecialiseerd team stelt de snel degeneratieve aandoening vast, adviseert de huurpakketten die op dat moment nodig zijn en schrijft zijn advies neer in een adviesrapport en bezorgt het aan het VAPH. U krijgt een kopie van het adviesrapport.

Publicaties