Gemachtigde experts: gespecialiseerd advies over hulpmiddelen

Een gemachtigde expert is een organisatie die door het VAPH gemachtigd is om gespecialiseerd persoonlijk advies te verlenen over hulpmiddelen en aanpassingenopent dialoogvenster in het kader van een hulpmiddelenaanvraag. Dat advies kan enkel verleend worden als u een doorverwijzing hebt van het Kenniscentrum Hulpmiddelen van het VAPH.

Gemachtigde experts zijn:

 • verbonden aan een van onderstaande instanties:
  • een onderzoeksinstituut verbonden aan een instelling voor hoger onderwijs
  • een revalidatieafdeling van een universitair ziekenhuis
  • een organisatie die inzake doeltreffend en doelmatig gebruik van minstens één segment van de materiële bijstand deskundigheid en ervaring kan bewijzen;
 • onafhankelijk van producenten, leveranciers, verstrekkers of verhuurders van hulpmiddelen en aanpassingen.

Een expert is gespecialiseerd in een of meerdere functioneringsdomeinen en functiebeperkingen. Een expert die gespecialiseerd is in meerdere functioneringsdomeinen of functiebeperkingen kan voor een persoon met een meervoudige handicap meerdere adviesvragen behandelen. Voorwaarde is uiteraard dat de functioneringsdomeinen waarin hij gespecialiseerd is, betrekking hebben op de meervoudige handicap.

De functiebeperkingen waarvoor op dit ogenblik experts erkend zijn, zijn:

 • motoriek
 • spraak

De functioneringsdomeinen zijn de volgende:

 • woning en aanvullende uitrusting
 • woning en aanvullende uitrusting: omgevingsbediening en automatisaties
 • mobiliteit: autoaanpassingen
 • mobiliteit: fietsen, aankoppelwielen, aankoppel-/trekeenheden
 • communicatie: computerbediening, telefoneren
 • communicatie: spreken …
 • ondersteuning mobiliteit bovenste ledematen
 • hulpmiddelen dagelijks leven
 • toiletstoelen
 • douchestoel, doucheraam, douchebrancard, douchewagen
 • aangepaste stoelen en tafels
 • specifieke zetel voor personen met de ziekte van Huntington
 • speciale bedden
 • antidecubitusmateriaal
 • optrektoestellen, patiëntenliften en til- en verplaatsingssystemen
Direct naar
blinde vrouw met witte stok en blindengeleidehond

Hulpmiddelen en aanpassingen

Het VAPH geeft tegemoetkomingen voor hulpmiddelen en aanpassingen in de privésituatie.