Gemachtigde experts: gespecialiseerd advies over hulpmiddelen

Een gemachtigde expert is een organisatie die door het VAPH gemachtigd is om gespecialiseerd persoonlijk advies te verlenen over hulpmiddelen en aanpassingen in het kader van een hulpmiddelenaanvraag. Dat advies kan enkel verleend worden als u een doorverwijzing hebt van het Kenniscentrum Hulpmiddelen van het VAPH.

Als u, samen met uw multidisciplinair team, door het VAPH doorverwezen bent naar een gemachtigde expert, dan krijgt u een lijst met de beschikbare experts. U kunt dan een expert kiezen uit die lijst. 

De expert krijgt voor zijn advies een vergoeding van het VAPH. Enkel wanneer het VAPH u doorverwijst naar een expert, kunnen de kosten van de expert door het VAPH vergoed worden. De vergoeding bedraagt op dit ogenblik maximaal 449,73 euro. De expert mag meer aanrekenen, maar dan moet hij u en het VAPH daarvan op voorhand op de hoogte brengen. U moet de extra kosten zelf betalen. U vindt de tarieven van de experts in de lijst van de gemachtigde experts.

Weigert een expert in te gaan op uw adviesvraag, dan zal hij een andere expert zoeken die wel bereid is om uw adviesvraag te behandelen.

De expert zal de manier waarop hij uw vraag zal behandelen, met u doornemen. Gaat u niet akkoord met de geadviseerde oplossing, dan wordt dat in het expertiserapport vermeld. U krijgt een kopie van het expertiserapport.

U moet toestaan dat de expert gebruik maakt van uw dossier bij uw multidisciplinair team.

Veranderen van expert of een tweede expert inschakelen voor dezelfde vraag, is niet toegestaan.

Adressen van gemachtigde expert

Gemachtigde experts zijn:

 • verbonden aan een van onderstaande instanties:
  • een onderzoeksinstituut verbonden aan een instelling voor hoger onderwijs
  • een revalidatieafdeling van een universitair ziekenhuis
  • een organisatie die inzake doeltreffend en doelmatig gebruik van minstens één expertisedomein van de materiële bijstand deskundigheid en ervaring kan bewijzen;
 • onafhankelijk van producenten, leveranciers, verstrekkers of verhuurders van hulpmiddelen en aanpassingen.

Een expert is gespecialiseerd in een of meerdere expertisedomeinen. 

De expertisedomeinen zijn de volgende:

 • motoriek: woning en aanvullende uitrusting: omgevingsbediening en automatisaties
 • motoriek: douchestoel, doucheraam, douchebrancard, douchewagen
 • motoriek: hulpmiddelen dagelijks leven
 • motoriek: communicatie: computerbediening, telefoneren
 • motoriek: anti-decubitusmateriaal
 • motoriek: aangepaste stoelen en tafels
 • motoriek: mobiliteit: fietsen, aankoppelwielen, aankoppel-/trekeenheden
 • motoriek: mobiliteit: zich verplaatsen met de auto
 • motoriek: ondersteuning mobiliteit bovenste ledematen
 • motoriek: woning en aanvullende uitrusting
 • motoriek: toiletstoelen
 • motoriek: speciale bedden
 • motoriek: optrektoestellen, patiëntenliften en til- en verplaatsingssystemen
 • spraak: communicatie: spreken

 

Direct naar

 • Hulpmiddelen en aanpassingen

  Het VAPH geeft tegemoetkomingen voor hulpmiddelen en aanpassingen in de privésituatie.