Multidisciplinaire teams [MDT]
Voor VAPH-professionelen
Module C
Checklist prioritering
Module D
Vaststelling ondersteuningsbehoeften in kader van IMB

Wat is module D?

In module D van het multidisciplinair verslag beschrijft u de ondersteuningsbehoeften op het vlak van hulpmiddelen en aanpassingen (IMB) en motiveert u de goedkoopste adequate oplossing op basis van een persoonlijk advies volgens de methode voor persoonlijke adviesverlening van het Kenniscentrum Hulpmiddelen (KOC).

Opleiding methode voor persoonlijke adviesverlening

Het KOC organiseert jaarlijks een opleiding voor MDT-medewerkers over de methode voor persoonlijke adviesverlening.

Module D bevat:

 • administratieve gegevens over de betrokkene en het MDT
 • een globaal beeld van de beperkingen die belangrijk zijn om te oordelen over de vraag voor hulpmiddelen of aanpassingen
 • een of meerdere motivatieverslagen
 • een of meerdere bijlagen waaronder een offerte of factuur, testverslagen, verslagen van huisbezoek, film- en fotomateriaal, …

Houd rekening met volgende tips:

 • Focus op de relevante informatie.
 • Vermijd tegenstrijdige informatie.
 • Gebruik de hulpmiddelenfiches(opent nieuw venster) en de hulpmiddelendatabank om na te gaan welke hulpmiddelen met een referterubriek bedoeld worden en voor wie die hulpmiddelen bestemd zijn.
 • Vind tips en informatie over hulpmiddelen en aanpassingen op hulpmiddeleninfo(opent nieuw venster).
 • Voeg bij woningaanpassingen een plan met maatvoering toe. Voeg testverslagen en foto- en filmmateriaal toe als dat bijdraagt tot de begrijpbaarheid van de gegeven motivatie.
 • Volg de richtlijnen van het VAPH (bijvoorbeeld BVR 13 juli 2001, art 16, goedkoopst adequaat, multifunctionele hulpmiddelen …)

Vraag ondersteuning aan het KOC bij problemen met adviesverlening of rapportering

U kunt het KOC contacteren via koc@vaph.be of 02 249 34 44. Het KOC kan eventueel ook doorverwijzen naar een gemachtigd expert. Meer info daarover vindt u op deze pagina.

Beperkte module D nodig

Bij huurpakketten voor personen met een snel degeneratieve aandoening (SDA) of wanneer er een expertrapport voor handen is, moet module D slechts beperkt ingevuld worden.

 • Voor de aanvraag van huurpakketten SDA volstaat in het motivatieverslag een verwijzing naar het bijgevoegd en ingevuld rolstoeladviesrapport (RAR). Een huisbezoek of testverslag is niet nodig. Een aanvraag van huurpakketten SDA kan enkel ingediend worden door een gespecialiseerd MDT voor SDA. Meer informatie vindt u in de presentatie 'basisopleiding MDT SDA' en in het document 'veelgestelde vragen over huurpakketten SDA'.
 • Voor de aanvraag van hulpmiddelen en aanpassingen waarbij een gemachtigd expert werd ingeschakeld, volstaat in het motivatieverslag een verwijzing naar het expertrapport. Het expertrapport met bijbehorende documenten moet integraal als pdf-document toegevoegd worden.

Geen module D nodig

In een aantal situaties is geen module D noodzakelijk, maar kan de persoon met een handicap zelf een eenvoudige aanvraag indienen. Meer informatie vindt u op de pagina aanvraagprocedure voor meerderjarigen.  

Documenten