Checklist prioritering

In module C bepaalt u de prioriteitengroep via de checklist prioritering.

Vaststelling ondersteuningsbehoeften in kader van IMB

In module D bepaalt u de nood aan hulpmiddelen en aanpassingen.

Wat is module D?

In module D van het multidisciplinair verslag beschrijft u de ondersteuningsbehoeften op het vlak van hulpmiddelen en aanpassingen (IMB) en motiveert u de goedkoopste adequate oplossing op basis van een persoonlijk advies volgens de methode voor persoonlijke adviesverlening van het Kenniscentrum Hulpmiddelen (KOC).

Opleiding methode voor persoonlijke adviesverlening

Het KOC organiseert jaarlijks een opleiding voor MDT-medewerkers over de methode voor persoonlijke adviesverlening.

Module D bevat:

 • administratieve gegevens over de betrokkene en het MDT
 • een globaal beeld van de beperkingen die belangrijk zijn om te oordelen over de vraag voor hulpmiddelen of aanpassingen
 • een of meerdere motivatieverslagen
 • een of meerdere bijlagen waaronder een offerte of factuur, testverslagen, verslagen van huisbezoek, film- en fotomateriaal, …
   

Houd rekening met volgende tips:

 • Vermijd tegenstrijdige informatie.
 • Gebruik de hulpmiddelenfiches en de hulpmiddelendatabank om na te gaan welke hulpmiddelen met een referterubriek bedoeld worden en voor wie die hulpmiddelen bestemd zijn.
 • Vind tips en informatie over hulpmiddelen en aanpassingen op hulpmiddeleninfo.
 • Voeg bij woningaanpassingen een plan met maatvoering toe. Voeg testverslagen en foto- en filmmateriaal toe als dat bijdraagt tot de begrijpbaarheid van de gegeven motivatie.
 • Vraag ondersteuning aan het KOC bij problemen met adviesverlening of rapportering.
 • Volg de richtlijnen van het VAPH (bijvoorbeeld BVR 13 juli 2001, art 16, goedkoopst adequaat, multifunctionele hulpmiddelen …)

Vraag ondersteuning aan het KOC bij problemen met adviesverlening of rapportering

U kan het KOC contacteren door in het vragenformulier eerst het onderwerp ‘tegemoetkoming hulpmiddelen of aanpassingen: informatie, aanvraag, terugbetaling factuur’ te kiezen en vervolgens de optie ‘informatie en advies over hulpmiddelen en aanpassingen’ aan te vinken. Het KOC kan eventueel ook doorverwijzen naar een gemachtigd expert. Meer info daarover vindt u op deze pagina.

Beperkte module D nodig

In sommige gevallen moet module D slechts beperkt ingevuld worden. Dit is het geval bij huurhulpmiddelen voor personen met een snel degeneratieve aandoeningen (SDA) en wanneer er een expertenrapport voorhanden is:

 • Voor de aanvraag van huurpakketten SDA volstaat in het motivatieverslag een verwijzing naar het bijgevoegd en ingevuld rolstoeladviesrapport (RAR). Een huisbezoek of testverslag is niet nodig. Een aanvraag van huurpakketten SDA kan enkel ingediend worden door een gespecialiseerd MDT voor SDA. Meer informatie vindt u in de presentatie 'basisopleiding MDT SDA' en in het document 'veelgestelde vragen over huurpakketten SDA'.
 • Voor de aanvraag van de hulpmiddelen/ aanpassingen waarbij een gemachtigd expert werd ingeschakeld, volstaat in het motivatieverslag een verwijzing naar het expertrapport. Het expertrapport met bijbehorende documenten moet integraal als pdf-document toegevoegd worden.

Geen module D nodig

In een aantal situaties is geen module D noodzakelijk, maar kan de persoon met een handicap zelf een eenvoudige aanvraag indienen. Meer informatie vindt u op de pagina aanvraagprocedure voor meerderjarigen.