Checklist prioritering

In module C bepaalt u de prioriteitengroep via de checklist prioritering.

Vaststelling ondersteuningsbehoeften in kader van IMB

In module D bepaalt u de nood aan hulpmiddelen en aanpassingen.

Herziening van een beslissing

Wanneer iemand al een goedkeuring heeft voor een tegemoetkoming voor een hulpmiddel of aanpassing waarvan de geldigheidstermijn nog niet is verstreken en daarvoor nog geen aankoop deed en een herziening van de beslissing wil, dan is dat enkel mogelijk wanneer er zich een significante en relevante wijziging heeft voorgedaan in de situatie van de persoon met inbegrip van zijn omgeving.

Een herziening van eerder toegekende tegemoetkomingen kan bijvoorbeeld noodzakelijk zijn omdat een evolutie van de beperkingen ervoor zorgt dat de hulpmiddelen waarvoor eerder een tegemoetkoming werd toegekend, geen oplossing meer kunnen bieden voor de noden van de persoon.

Een herziening van een eerdere goedkeuring voor een bepaald hulpmiddel omwille van een verhoging van het refertebedrag op een latere datum is niet mogelijk.

Als er geen bijkomende elementen zijn die de herziening motiveren, kan geen nieuwe aanvraag voor eenzelfde hulpmiddel goedgekeurd worden vooraleer de geldigheidsduur van de beslissing verstreken is.