Multidisciplinaire teams [MDT]
Voor VAPH-professionelen

Herziening van een beslissing

Wanneer iemand een geldige goedkeuring heeft voor een tegemoetkoming voor een hulpmiddel, maar de persoon heeft nog geen aankoop gedaan en wil een herziening van de beslissing, dan is dat alleen mogelijk wanneer er zich een significante en relevante wijziging heeft voorgedaan in de situatie van de persoon en/of zijn omgeving. 

Eerder toegekende tegemoetkomingen kunnen bijvoorbeeld herzien worden als een evolutie van de beperkingen ervoor zorgt dat de betreffende hulpmiddelen niet meer voldoen aan de noden van de persoon.

Een herziening van een eerdere goedkeuring voor een bepaald hulpmiddel omwille van een verhoging van het refertebedrag op een latere datum is echter niet mogelijk.

Als er geen bijkomende elementen zijn die de herziening motiveren, kan er geen nieuwe aanvraag voor hetzelfde hulpmiddel goedgekeurd worden voordat de geldigheidsduur van de beslissing is verstreken.