Multidisciplinaire teams [MDT]
Voor VAPH-professionelen
Module C
Checklist prioritering
Module D
Vaststelling ondersteuningsbehoeften in kader van IMB

Multifunctionele hulpmiddelen

Een multifunctioneel hulpmiddel is een hulpmiddel met twee of meer hoofdfuncties die ook apart verkrijgbaar zijn. Een voorbeeld van een multifunctioneel hulpmiddel is een notitietoestel met brailleweergave met meer dan 20 cellen. Dit toestel kan gebruikt worden als een notitietoestel en als een brailleleesregel met 40 tot 79 cellen. 

Om de tegemoetkoming voor een multifunctioneel hulpmiddel te bepalen, worden de verschillende gemotiveerde en goedgekeurde hoofdfuncties van het hulpmiddel opgeteld.

  • Als het multifunctionele hulpmiddel minder kost dan de som van de refertebedragen van de hoofdfunctie(s), dan kent het VAPH de som van de refertebedragen van de hoofdfuncties toe, maar de betaling wordt beperkt tot het factuurbedrag.
  • Als het multifunctionele hulpmiddel meer kost dan de som van de refertebedragen van de hoofdfunctie(s), dan kan het VAPH de refertebedragen van de diverse hoofdfuncties en bijkomende functies aanwenden om de factuur te betalen.
    • Voorwaarde is dat het dossier voor de bijkomende functies een gemotiveerde aanvraag bevat die goedgekeurd werd.
    • Weigert het VAPH een van de bijkomende functies, dan wordt het corresponderende refertebedrag niet afgetrokken van de aankoopprijs. Het wordt niet meegerekend bij het bepalen van de maximale tegemoetkoming, wat kan resulteren in een gedeeltelijke tegemoetkoming.

De tegemoetkoming voor een multifunctioneel hulpmiddel wordt als volgt betaald: eerst put het VAPH het hoogste refertebedrag uit, nadien de minder hoge. Als het VAPH een multifunctioneel hulpmiddel volledig via het hoogste refertebedrag kan betalen, betekent dat niet dat de persoon met een handicap nog beschikt over de refertebedragen van de andere hoofdfunctie(s).

Combinatie douche- en toiletstoel zonder positioneringsvoorzieningen

Voor de combinatie douche- en toiletstoel zonder positioneringsvoorzieningen wordt alleen het hoogste refertebedrag toegekend, namelijk het refertebedrag voor douchestoel.