Checklist prioritering

In module C bepaalt u de prioriteitengroep via de checklist prioritering.

Vaststelling ondersteuningsbehoeften in kader van IMB

In module D bepaalt u de nood aan hulpmiddelen en aanpassingen.

Multifunctionele hulpmiddelen

Een multifunctioneel hulpmiddel is een hulpmiddel met twee of meer hoofdfuncties die ook apart verkrijgbaar zijn. Enkele voorbeelden van multifunctionele hulpmiddelen:

 • voorleestoestellen met een ingebouwde daisyspeler (bv. Reporter Smart, Easy Reader)
 • rolstoelfiets met bijgeleverde rolstoel (bv. Rollfiets Plus)
 • communicatietoestellen met ingebouwde omgevingscontrole (bv. Tellus, Communic)

Multifunctionele hulpmiddelen kunnen naast de hoofdfunctie(s) ook nog bijkomende functies hebben.

Een voorbeeld van hoofdfuncties en bijkomende functies: Reporter Smart

 • hoofdfuncties: voorleestoestel + daisyspeler
 • bijkomende functie: muziek spelen

Opgelet

Wat bij het ene hulpmiddel een hoofdfunctie is, kan bij een ander hulpmiddel een bijkomende functie zijn.

Om de tegemoetkoming voor een multifunctioneel hulpmiddel te bepalen, worden de verschillende gemotiveerde en goedgekeurde hoofdfuncties van het hulpmiddel opgeteld.

 • Als het multifunctionele hulpmiddel minder kost dan de som van de refertebedragen van de hoofdfunctie(s), dan kent het VAPH de som van de refertebedragen van de hoofdfuncties toe, maar de betaling wordt beperkt tot het factuurbedrag.
 • Als het multifunctionele hulpmiddel meer kost dan de som van de refertebedragen van de hoofdfunctie(s), dan kan het VAPH de refertebedragen van de diverse hoofdfuncties en bijkomende functies aanwenden om de factuur te betalen.
  • Voorwaarde is dat het dossier voor de bijkomende functies een gemotiveerde aanvraag bevat die goedgekeurd werd.
  • Weigert het VAPH een van de bijkomende functies, dan wordt het corresponderende refertebedrag niet in mindering gebracht bij de aankoopprijs. Het wordt gewoon niet meegerekend bij het bepalen van de maximale tegemoetkoming. Dat kan eventueel resulteren in een gedeeltelijke tegemoetkoming.

De tegemoetkoming voor een multifunctioneel hulpmiddel wordt als volgt bepaald: Eerst put het VAPH het hoogste refertebedrag uit, nadien de minder hoge. Als het VAPH een multifunctioneel hulpmiddel volledig via het hoogste refertebedrag kan betalen, betekent dat niet dat de persoon met een handicap nog beschikt over de refertebedragen van de andere hoofdfunctie(s).

Combinatie douche- en toiletstoel zonder positioneringsvoorzieningen

Voor de combinatie douche- en toiletstoel zonder positioneringsvoorzieningen wordt enkel het hoogste refertebedrag toegekend, nl. het refertebedrag voor douchestoel.