Multidisciplinaire teams [MDT]
Voor VAPH-professionelen
Module C
Checklist prioritering
Module D
Vaststelling ondersteuningsbehoeften in kader van IMB

Hulp vragen bij advisering

Als u als multidisciplinair team (MDT) geen oplossing kunt bieden voor een bijstandsvraag, dan kunt u een beroep doen op het Kenniscentrum Hulpmiddelen (KOC) van het VAPH. Het KOC kan u ondersteunen in de zoektocht naar een passende oplossing of kan u doorverwijzen naar een gemachtigde expert.

U kunt het KOC contacteren via koc@vaph.be of 02 249 34 44.

Hulp vragen

Als u hulp vraagt, bezorg dan zoveel mogelijk gegevens zodat het KOC snel een beeld krijgt van de situatie:

  • persoonlijke gegevens van de persoon met een handicap
  • omschrijving van de bijstandsvraag en de verzamelde informatie
  • omschrijving van de probleemactiviteit(en)
  • omschrijving van de mogelijkheden en beperkingen

Bijkomend kan het KOC volgende informatie opvragen: 

Geef bij uw vraag naar hulp duidelijk aan waarmee u problemen hebt.

U kunt het KOC ook contacteren als u problemen ondervindt om de nodige gegevens in kaart te brengen.

Opgelet

Vraag op tijd hulp aan het KOC. Het KOC wordt vaak niet of te laat ingeschakeld. Daardoor moet soms een groot deel van het geleverde werk opnieuw gedaan worden.

Antwoorden van het KOC

Als u hulp vraagt aan het KOC, dan kan het op verschillende manieren antwoorden:

  • Het KOC kan uw vraag direct beantwoorden met de nodige informatie over het gevraagde hulpmiddel. Dat is het geval wanneer het KOC, in samenspraak met u, oordeelt dat die informatie volstaat om tot een oplossing te komen.
  • Het KOC kan bijkomende gegevens opvragen.
  • Het KOC kan u en de persoon met een handicap verwijzen naar een gemachtigde expert.

Als het KOC u verwijst naar een expert, dan bezorgt het u de volgende documenten:

  • een begeleidende brief met wat u en de persoon met een handicap moeten doen;
  • een doorverwijzingsformulier in drievoud: een exemplaar voor de persoon met een handicap, een exemplaar voor het MDT en een exemplaar voor de gemachtigde expert.

Samen met de persoon met een handicap kiest u een gemachtigde expert uit de lijst en neemt u er contact mee op. Gaat de expert in op de vraag, dan bezorgt u hem het doorverwijzingsformulier samen met de reeds verzamelde informatie.

De expert verbindt zich ertoe om binnen een aanvaardbare termijn persoonlijk advies te geven. Tijdens het gehele adviesproces bespreekt de expert elke stap met de persoon met een handicap en verwittigt het KOC dat zijn organisatie als expert werd ingeschakeld.

Alle gemaakte afspraken en de planning worden door de exper gedurende 5 jaar bewaard voor mogelijke controle van de Zorginspectie. Als de expert niet in staat is om zelf een advies te geven, moet hij doorverwijzen naar een andere expert.

De expert bezorgt zijn expertrapport aan de persoon met een handicap, het MDT, het provinciaal kantoor en het KOC. Het MDT voegt het rapport van de expert ongewijzigd toe aan het adviesrapport / de module D, maar mag wel eventuele bedenkingen of opmerkingen toevoegen zonder het rapport zelf te wijzigen.

Documenten