Infonota INF1311 - Hulp vragen aan het KOC in een individueel dossier

09.08.2013
Documenttype:
Infonota

Deze nota geeft toelichtingen over de gegevens die noodzakelijk zijn voor het adviesrapport en de gegevens die noodzakelijk zijn bij een aanvraag voor woningaanpassingen. De nota beschrijft ook hoe en wanneer een multidisciplinair team beroep kan doen op het Kenniscentrum Hulpmiddelen (KOC).