Infonota INF1407 - Aanvulling INF1311: hulp vragen aan het KOC

10.07.2014
Documenttype:
Infonota

Met deze infonota breiden we infonota 1311 uit met een opsomming van de gegevens die de teams al in kaart kunnen brengen als ze hulp vragen aan het Kenniscentrum Hulpmiddelen (KOC) in het kader van een oplossing om:

  • te communiceren voor personen met een stem-, taal- of spraakstoornis;
  • toestellen uit de omgeving te bedienen voor personen met een motorische handicap.