Documenten voor multidisciplinaire teams

244 documenten
15/1/2019

Deze infonota behandelt de indexering van de vergoedingen voor de verslagen van MDT's en experten, de IMB-tegemoetkomingen, de vergoedingen voor verblijfs- en verplaatsingskosten en de vergoedingen voor tolkuren.

15/1/2019

De specifieke aanvraagprocedure voor geïnterneerde personen met een handicap vanuit de forensische settings (gevangenis, FPC, erkende medium security-afdelingen en forensische units voor geïnterneerden) leidt tot een ondersteuningsmodule die via directe financiering ingezet kan worden bij geregistreerde vergunde zorgaanbieders.

14/1/2019

Het afgelopen jaar heeft het VAPH zijn websites doorgelicht én herwerkt. Als organisatie die door het VAPH erkend, vergund, gemachtigd, gesubsidieerd of geregistreerd is, vindt u voortaan informatie, richtlijnen en handleidingen in de rubriek Professionelen op vaph.be. U kunt de informatie ook rechtstreeks bereiken via de URL www.vaph.be/professionelen.

01/1/2019

De refertelijst beschrijft de hulpmiddelen en aanpassingen waarvoor u van het VAPH een tegemoetkoming kunt krijgen. Welke versie van de refertelijst voor uw aanvraag van toepassing is, hangt samen met de datum waarop uw aanvraag bij het VAPH wordt ingediend.

21/12/2018

Mensen met een snel degeneratieve aandoening zoals ALS hebben snel een hulpmiddel nodig en moeten ook snel van hulpmiddel kunnen veranderen naarmate de ziekte evolueert.

20/12/2018

De infonota betreft een vervolg op infonota's 1804 en 1807, met name het opvragen van informatie en de uitbetaling van de schuldvordering bij verslagen van onvoldoende kwaliteit en overmacht MDT's.

19/12/2018

Ministerieel besluit betreffende de registratie van ouderinitiatieven in het kader van de persoonsvolgende financiering

18/12/2018

Deze lijst biedt een overzicht van alle stoorniscodes in Helios.

10/12/2018

De infonota beschrijft de aanpassingen aan het IMB-besluit (BVR van 13 juli 2001). Naast een belangrijke uitbreiding van de tegemoetkomingen in refertelijst worden ook in het besluit een aantal zaken aangepast.

12/11/2018

We informeren de professionele partners (MDT's ...), commissies en dergelijke dat vanaf 1/01/2019 niet langer het VAPH maar wel de VSB zal bevoegd zijn voor aanvragen met betrekking tot bepaalde mobiliteitshulpmiddelen. We lichten toe over welke hulpmiddelen het gaat en welke overgangsmaatregelen zullen gelden.