Multidisciplinaire teams [MDT]
Voor VAPH-professionelen

Professionele site voor multidisciplinaire teams

Op dit webluik vindt u alle informatie voor multidisciplinaire teams.

 • Multidisciplinair verslag

  Het multidisciplinair verslag schetst een duidelijk en integraal beeld van de persoon die ondersteuning vraagt of voor wie ondersteuning wordt gevraagd en beschrijft zijn beperkingen, zijn huidige en toekomstige noden en hoe zijn ondersteuning georganiseerd is.

 • Voorwaarden om van het VAPH ondersteuning te kunnen krijgen

  Om van het VAPH ondersteuning te kunnen krijgen, moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen: U moet erkend worden als persoon met een handicap. U moet jonger zijn dan 65 op het moment dat u de eerste keer ondersteuning vraagt aan het VAPH. U moet in Vlaanderen of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wonen om ondersteuning te kunnen vragen bij het VAPH.

 • Documenten bezorgen aan het VAPH

  Dit document biedt een overzicht van welke documenten op welke manier bezorgd kunnen worden aan het VAPH.

 • Opleidingen voor multidisciplinaire teams

  Het VAPH organiseert regelmatig opleidingen voor multidisciplinaire teams. Op deze pagina's vindt u een overzicht per opleiding.

Direct naar

 • Multidisciplinair verslag via HELIOS

  Maak en verstuur uw verslag via Helios/mijnvaph.be:

  • Module A: objectivering handicap
  • Module B: objectivering ondersteuningsnood
  • Module C: checklist prioritering PVB
  • Module D: adviesrapport

   

 • Refertelijst

  De refertelijst beschrijft de hulpmiddelen en aanpassingen waarvoor de persoon met een handicap van het VAPH een tegemoetkoming kan krijgen.

 • logo van een tandwiel en een rolstoelgebruiker

  Hulpmiddelendatabank Vlibank

  Zoek, lees en leer meer over hulpmiddelen.

Meest gedownloade documenten

Veelgestelde vragen

Meer vragen

Verwijzende informatie voor multidisciplinaire teams