Professionele site voor multidisciplinaire teams

Op dit webluik vindt u alle informatie voor multidisciplinaire teams.

Het multidisciplinair verslag schetst een duidelijk en integraal beeld van de persoon die ondersteuning vraagt of voor wie ondersteuning wordt gevraagd en beschrijft zijn beperkingen, zijn huidige en toekomstige noden en hoe zijn ondersteuning georganiseerd is.

foto van man die notities neemt

Zoeken binnen VAPH voor multidisciplinaire teams

Voor MDT

Lookup your form, document on title or other related keyword

Direct naar

Multidisciplinair verslag via HELIOS

Maak en verstuur uw verslag via Helios:

  • Module A: objectivering handicap
  • Module B: objectivering ondersteuningsnood
  • Module C: checklist prioritering PVB
  • Module D: adviesrapport
iemand typt op een laptop

Refertelijst

De refertelijst beschrijft de hulpmiddelen en aanpassingen waarvoor de persoon met een handicap van het VAPH een tegemoetkoming kan krijgen.

- Verwijzende informatie voor multidisciplinaire teams