Multidisciplinaire teams [MDT]
Voor VAPH-professionelen

Kwaliteit

Het VAPH hecht belang aan een kwalitatief goede dienstverlening, zowel binnen de administratie van het VAPH, bij de voorzieningen die zij erkent of vergunt als bij de multidisciplinaire teams. Het VAPH stelt daarom via wetten en regels eisen aan de kwaliteit van de dienstverlening.

Op 1 juli 2019 trad een nieuw ministerieel besluit inzake de MKE’s voor MDT’s in werking. De minimale kwaliteitseisen werden herwerkt en opgedeeld in twee domeinen. Er zijn minimale kwaliteitseisen inzake:

  • de werking als team
  • het multidisciplinair verslag

Documenten