Multidisciplinaire teams [MDT]
Voor VAPH-professionelen

Kwaliteit

Het VAPH hecht belang aan een kwalitatief goede dienstverlening, zowel binnen de administratie van het VAPH, als bij de voorzieningen die zij erkent of vergunt en bij de multidisciplinaire teams. Het VAPH stelt daarom via wetten en regels eisen aan de kwaliteit van de dienstverlening.

Sinds 1 januari 2011 moeten alle multidisciplinaire teams voldoen aan minimale kwaliteitseisen (MKE's).
Die minimale kwaliteitseisen werden initieel opgedeeld in drie domeinen:

  • de werking als team
  • het multidisciplinair verslag
  • de werking van gespecialiseerde IMB-teams met betrekking tot de uitvoering van hun specifieke opdracht

Op 1 juli 2019 trad een nieuw ministerieel besluit inzake de MKE’s voor MDT’s in werking. De minimale kwaliteitseisen werden herwerkt en opgedeeld in twee domeinen. Er zijn minimale kwaliteitseisen inzake:

  • de werking als team
  • het multidisciplinair verslag

Documenten