Multidisciplinaire teams [MDT]
Voor VAPH-professionelen

Multidisciplinair verslag

Het multidisciplinair verslag schetst een duidelijk en integraal beeld van de persoon die ondersteuning vraagt of voor wie ondersteuning wordt gevraagd en beschrijft zijn beperkingen, zijn huidige en toekomstige noden en hoe zijn ondersteuning georganiseerd is.

Het multidisciplinair verslag bestaat uit verschillende modules. De status van de erkenning van de persoon met een handicap en de soort aanvraag bepalen welke modules al dan niet moeten ingevuld worden.

Direct naar

 • Multidisciplinair verslag via HELIOS

  Maak en verstuur uw verslag via Helios/mijnvaph.be:

  • Module A: objectivering handicap
  • Module B: objectivering ondersteuningsnood
  • Module C: checklist prioritering PVB
  • Module D: adviesrapport

   

 • Refertelijst

  De refertelijst beschrijft de hulpmiddelen en aanpassingen waarvoor de persoon met een handicap van het VAPH een tegemoetkoming kan krijgen.

 • logo van een tandwiel en een rolstoelgebruiker

  Hulpmiddelendatabank Vlibank

  Zoek, lees en leer meer over hulpmiddelen.

- Meest gedownloade documenten