Multidisciplinaire teams [MDT]
Voor VAPH-professionelen

Multidisciplinair verslag

Het multidisciplinair verslag schetst een duidelijk en integraal beeld van de persoon die ondersteuning vraagt of voor wie ondersteuning wordt gevraagd en beschrijft zijn beperkingen, zijn huidige en toekomstige noden en hoe zijn ondersteuning georganiseerd is.

Objectivering van een handicap

Bij een aanvraag voor een persoonsvolgend budget objectiveert u de handicap, de vraag en de ondersteuningsnood, bepaalt het team de budgetcategorie en verzamelt u informatie over de dringendheid van de vraag.

Advies bij hulpmiddelen

Bij een aanvraag voor hulpmiddelen en aanpassingen moet u de persoon met een handicap adviseren en begeleiden.

 • Wanneer welke module indienen?

  De status van de erkenning van de persoon met een handicap en de soort aanvraag bepalen welke modules al dan niet moeten ingevuld worden.

 • Overmacht

  Wanneer het u niet lukt om de noodzakelijke modules van het multidisciplinair verslag binnen de gestelde termijn in te dienen en daardoor de datum van aanvraag/toewijzing dreigt op te schuiven, dan kunt u overmacht inroepen.

 • Vergoeding

  U wordt vergoed volgens een modulair systeem dat de verschillende onderdelen of modules van het multidisciplinair verslag (MDV) in rekening brengt.

Direct naar

 • Multidisciplinair verslag via HELIOS

  Maak en verstuur uw verslag via Helios/mijnvaph.be:

  • Module A: objectivering handicap
  • Module B:¬†objectivering ondersteuningsnood
  • Module C: checklist prioritering PVB
  • Module D: adviesrapport

   

 • Refertelijst

  De refertelijst beschrijft de hulpmiddelen en aanpassingen waarvoor de persoon met een handicap van het VAPH een tegemoetkoming kan krijgen.

 • logo van een tandwiel en een rolstoelgebruiker

  Hulpmiddelendatabank Vlibank

  Zoek, lees en leer meer over hulpmiddelen.

- Meest gedownloade documenten