Multidisciplinaire teams [MDT]
Voor VAPH-professionelen
Module A
Objectivering van de handicap
Module B
Objectivering van de ondersteuningsnood
Module C
Checklist prioritering

Module B: objectivering van de ondersteuningsnood

In module B van het multidisciplinair verslag objectiveert u de ondersteuningsnood of zorgzwaarte aan de hand van het zorgzwaarte-instrument. Deze module moet u indienen wanneer de persoon een persoonsvolgend budget (PVB) wil aanvragen bij het VAPH. Dat kan vanaf de leeftijd van 17 jaar. Deze module wordt niet voorgelegd aan de Vlaamse toeleidingscommissie (VTC). Voor de ondersteuningsnood geldt immers gemachtigde indicatiestelling. Dat betekent dat het VAPH de module niet beoordeelt.

Module B wordt gebruikt om samen met het ondersteuningsplan PVB de budgetcategorie te bepalen. Dat verloopt steeds in twee stappen:

Ondersteuningsnood objectiveren

U objectiveert de ondersteuningsnood via een ZZI-afname.

Lees meer

Budgetcategorie bepalen

Om de budgetcategorie van het persoonsvolgend budget te bepalen, wordt zowel rekening gehouden met de gevraagde budgetcategorie als met de geobjectiveerde budgetcategorie.

Lees meer

Hergebruiken ZZI-verslag

ZZI-verslagen die ingediend zijn voor 17 maart 2020 kunnen niet hergebruikt worden.

Een ZZI dat ingediend werd op 17 maart 2020 of later, kan hergebruikt worden als er zich geen (fundamentele) wijzigingen hebben voorgedaan in de situatie van de cliënt die de ondersteuningsnood kunnen beïnvloeden. Als de cliënt de gegevens van de eerdere inschaling niet wilt gebruiken en bijgevolg een nieuwe ZZI-inschaling wilt, moet dat gevolgd worden. Het akkoord van de cliënt is altijd noodzakelijk bij het hergebruiken van een inschaling, in welke context dan ook. Bij het hergebruiken van een eerdere ZZI-afname, worden volgende richtlijnen in mijnvaph.be vooropgesteld:

In het dashboard van het MDT-lid, kunt u reeds verzonden ZZI-verslagen raadplegen en kopiëren.  Bij het onderdeel 'akkoord klant' moet u aangeven dat het gaat over een hergebruikt ZZI en dat de klant daarmee akkoord gaat. Voor het hergebruiken van een ZZI ontvangt u geen schuldvordering.