Objectivering van de handicap

In module A objectiveert u de handicap.

Objectivering van de ondersteuningsnood

In module B objectiveert u de ondersteuningsnood.

Checklist prioritering

In module C bepaalt u de prioriteitengroep via de checklist prioritering.

Module B: objectivering van de ondersteuningsnood

In module B van het multidisciplinair verslag objectiveert u de ondersteuningsnood of zorgzwaarte.

Deze module moet u indienen wanneer de persoon persoonsvolgend budgetopent dialoogvenster wil aanvragen bij het VAPH. Dat kan vanaf de leeftijd van 17 jaar.

U kunt de ondersteuningsnood objectiveren aan de hand van een beschrijvende objectivering of of een afname van zorgzwaarte-instrumentopent dialoogvenster. U verzamelt de nodige geobjectiveerde gegevens opdat een budgetcategorie voor de betrokkene kan bepaald worden.

Deze module wordt niet ter beoordeling voorgelegd aan een evaluatiecommissie, daarvoor geldt gemachtigde indicatiestelling.

Bij de opmaak van module B moet u volgende stappen volgen:

Methode van objectivering bepalen

Welke methode u moet volgen, is afhankelijk van de vraag van de persoon met handicap en het totaalgewicht van de vraag.

Lees meer

Ondersteuningsnood objectiveren

U kunt de ondersteuningsnood objectiveren via een beschrijvende objectivering of via een ZZI-afname.

Lees meer

Budgetcategorie bepalen

Om de budgetcategorie van het persoonsvolgend budget te bepalen, wordt zowel rekening gehouden met de gevraagde budgetcategorie als met de geobjectiveerde budgetcategorie.

Lees meer

Hergebruiken ZZI-verslag

ZZI-verslagen die ingediend zijn voor 17 maart 2020 kunnen niet hergebruikt worden.

Een ZZI dat ingediend werd op 17 maart 2020 of later, kan hergebruikt worden als er zich geen (fundamentele) wijzigingen hebben voorgedaan in de situatie van de cliënt die de ondersteuningsnood kunnen beïnvloeden. Als de cliënt de gegevens van de eerdere inschaling niet wilt gebruiken en bijgevolg een nieuwe ZZI-inschaling wilt, moet dat gevolgd worden. Het akkoord van de cliënt is altijd noodzakelijk bij het hergebruiken van een inschaling, in welke context dan ook. Bij het hergebruiken van een eerdere ZZI-afname, worden volgende richtlijnen in Helios vooropgesteld:

Bij de sectie ‘verzonden verslagen’, kunt u eerdere ZZI-verslagen raadplegen. Als u op ‘kopieer verslag’ klikt, dan zal het verslag verschijnen bij uw onafgewerkte verslagen.

  • In het veld "opmerkingen" moet u aageven dat u een eerder afgenomen ZZI hergebruikt. U geeft bovendien ook aan dat de ondersteuningsnood van de cliënt niet gewijzigd is en hij akkoord gaat om een eerder afgenomen ZZI te hergebruiken. Verder geeft u ook weer welk MDT die inschaling heeft afgenomen (dat kan uw eigen MDT zijn of een ander MDT).
  • U moet het akkoord van de klant schriftelijk verkrijgen en bijhouden.

Voor het hergebruiken van een ZZI ontvangt u geen schuldvordering.

Documenten

Excel-tool: bepalen van de wijze van objectivering ondersteuningsnood - 2016