Multidisciplinaire teams [MDT]
Voor VAPH-professionelen

Stap 1: ondersteuningsnood objectiveren

Het zorgzwaarte-instrument is een instrument om de ondersteuningsnood van de personen met een handicap zo objectief mogelijk in kaart te brengen.

Zorgzwaarte is de hoeveelheid ondersteuning die een persoon nodig heeft om net als andere burgers in onze maatschappij te kunnen functioneren in het dagelijks leven. Deze zorgzwaarte wordt steeds uitgedrukt in twee parameters, waarvoor telkens een aantal gradaties of intensiteiten onderscheiden kunnen worden:

Een afname van het zorgzwaarte-instrument (ZZI) bestaat uit een gesprek tussen een opgeleide inschaler, de in te schalen persoon zelf en een of meerdere informanten die de in te schalen persoon goed kennen. Wanneer de in te schalen persoon zelf niet kan aansluiten tijdens het gesprek, is de aanwezigheid van minimaal twee informanten verplicht. Tijdens dat gesprek worden vragen gesteld over alle aspecten van het dagelijks leven. Aan de hand van de antwoorden wordt door de inschaler bepaald hoeveel ondersteuning de persoon in totaal nodig heeft om net als anderen in onze maatschappij te kunnen leven. Het resultaat van het ZZI levert een B- en P-waarde op. De waarde voor elk van die parameters bepaalt (mee) de budgetcategorie die maximaal kan toegekend worden aan een persoon voor de vraag die hij stelt.

Certificaat ZZI-inschaler

Om ZZI-inschaler te worden moet u een officiële opleiding volgen. Bovendien moet u een diploma hebben in een menswetenschappelijke richting (master of bachelor) of een diploma master of bachelor in de ergotherapeutische wetenschappen. Ervaring en voeling met personen met een handicap en psychodiagnostiek vormen een grote meerwaarde voor de opleiding.

Jaarlijks worden door het VAPH verschillende momenten georganiseerd om opgeleid te worden tot ZZI-inschaler. Tijdens die opleiding wordt de handleiding van het ZZI, met alle nodige informatie omtrent het instrument, ter beschikking gesteld aan de deelnemers van de opleiding. Meer informatie vindt u op de pagina opleiding ZZI.

Als u de ZZI-opleiding succesvol afgerond hebt, ontvangt u een ZZI-certificaat. Dat hebt u nodig om inschalingen te mogen uitvoeren. Dat certificaat is telkens één jaar geldig. Het certificaat is persoonlijk, dus niet voor het hele MDT. Het certificaat is niet overdraagbaar (bijvoorbeeld naar een andere collega die u zou opvolgen), maar wel meeneembaar (mocht u bijvoorbeeld van werkplaats veranderen).

Om de geldigheid van het ZZI-certificaat te verlengen, moet u minstens één intervisiemoment per jaar bijwonen en dat telkens voor de vervaldatum van uw certificaat. Als u door omstandigheden geen intervisie kon bijwonen, kunt u het certificaat opnieuw behalen door de opleiding of eerstvolgende intervisie te volgen. Meer informatie en de inschrijvingsmogelijkheden vindt u op de pagina Intervisies ZZI.